Modlitba za pokoj v národe:

Všemohúci Bože,
ty si stvoril ľudí,
aby v pokoji žili na Zemi
a zveľaďovali všetko, čím si naplnil ich život;
všetkých si chránil pred zlom a viedol v pokoji;
vypočul si tých, čo ti s dôverou prednášali svoje prosby,
a požehnával si každého, kto v pokore žiadal o tvoju milosť.
Preto ti dnes s dôverou predkladáme túto modlitbu za našu krajinu:
aby v nej vzájomný dialóg a túžba po spravodlivosti
zvíťazili nad ohováraním a korupciou;
aby naši verejní predstavitelia spojili sily
v boji so zlom a každou neprávosťou;
aby sme všetci hľadali spoločné dobro,
zastali sa najslabších, pomohli chudobným
a žili jeden pre druhého ako členovia veľkej rodiny,
ktorej pravý domov nájdeme len v tebe,
nebeský Otče.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.