Košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Bernard Bober si pripomína 30. výročie biskupskej vysviacky. Za biskupa ho vysvätil dnes už zosnulý kardinál Jozef Tomko 30. januára 1993 v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Jubileum oslávil v košickej katedrále v nedeľu 29. januára 2023. V úvode svätej omše arcibiskupovi Boberovi zablahoželal apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli. Jubilantovi do ďalších rokov zaželal veľa entuziazmu a nádeje. „Som veľmi rád a som vďačný Bohu, že môžem byť tu dnes. Je to príležitosť poďakovať Pánovi, za všetky diela, ktoré tu vykonal za tých 30 rokov cez Mons. Bobera v tejto nádhernej arcidiecéze. A ďakujem Mons. Boberovi, že svojou pastoráciou, svojím úsilím nás zjednocuje a vedie nás k Pánovi. Želám vám, aby ste mohli pokračovať vo vašej biskupskej službe s takým entuziazmom a nádejou a silou ako doteraz.“ Arcibiskup Bober pred novinármi po slávnosti priznal, že v uplynulých troch desaťročiach prežil veľa pekných chvíľ. „Boli to roky naplnené predovšetkým starosťou o to druhé. Niektoré chvíle boli nepríjemné, čo človeka dusia, ale viera a modlitba sú vždy najúčinnejším spôsobom, ako sa vyrovnať s každou ťažkosťou, nielen osobnou, ale aj s ťažkosťami, ktoré boli zverené. Keď človek robí niečo so zápalom, že chce niekomu svojou prácou pomôcť, zapojiť sa do rozvoja a robiť dobré vzťahy - lebo práca ľudí spája, vtedy je to zmysluplné. Chcel by som byť ešte lepší a vernejší, lebo aj z mojej dnešnej homílie zaznievalo, aby bola všetka práca robená predovšetkým s pohľadom lásky, vytrvalosti a až do konca vernosti. Tak by to malo byť v mojom prípade a myslím si, že aj v prípade každého kňaza, biskupa i pápeža,“ dodal arcibiskup Bober. Bernard Bober sa narodil 3. novembra 1950 v Zbudskom Dlhom v okrese Humenné. Je najmladším z troch detí rodičov Štefana a Anny. Základnú školu navštevoval v Zbudskom Dlhom a v Koškovciach. Po maturite na strednej škole v Humennom bol v septembri 1969 prijatý do kňazského seminára a na teologickú fakultu v Bratislave. Po kňazskej vysviacke, ktorú prijal 8. júna 1974 v Bratislave, pôsobil ako kaplán vo farnostiach Humenné, Snina (1975) a Zborov (1977). Od roku 1978 bol farárom vo farnosti sv. Ladislava v Kecerovciach a v rokoch 1990-1991 pôsobil ako farár a dekan v Humennom. V roku 1991 ho diecézny biskup Mons. Alojz Tkáč ustanovil za svojho generálneho vikára. Svätý Ján Pavol II. ho menoval za titulárneho biskupa Vissalského a košického pomocného biskupa 28. decembra 1992. Za biskupa ho vysvätil kardinál Jozef Tomko 30. januára 1993 v katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Biskupské heslo Mons. Bernarda Bobera znie: „S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom“. V októbri 2022 bol zvolený za predsedu KBS.