Duchovná príprava na Národný pochod za život 2024

 

Duchovná príprava bude prebiehať počas šiestich piatkov. Na každý piatok sme pripravili jeden konkrétny úmysel. Začneme 7. júna 2024, na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Úmysly duchovnej prípravy:

7. jún 2024

Modlime sa za zastavenie tragédie umelých potratov a iných útokov na nenarodené deti.

5. júl 2024

Modlime sa za prebudenie národa pre vec ochrany života a ľudskej dôstojnosti každého človeka.

2. august 2024

Modlime sa, aby prostredníctvom Národného pochodu za život sme sa ešte viac zjednotili pri obrane práva na život.

6. september 2024

Modlime sa za verejných činiteľov, aby ochranu života od počatia po prirodzenú smrť považovali za základ svojej spoločenskej služby.

13. september 2024

Modlime sa, aby sme sa s odhodlaním obetovali pri ochrane ľudského života a ochotne sa vydali na Národný pochod za život.

20. september 2024

Modlime sa za nové diela ochrany ľudského života a rozvoj kultúry života na Slovensku.

Ku každému z uvedených piatkov ponúkneme krátky impulz, ktorý môžete využiť v príhovore. Bude zverejnený na  https://www.facebook.com/NarodnyPochodZaZivot 

Dušan Škurla

koordinátor NPzŽ

0917 350 146