Do Ríma a Vatikánu smerujú v týchto dňoch kroky tisícok Slovákov. Vo Večnom meste bude cez víkend celonárodná ďakovná púť za vlaňajšiu návštevu pápeža Františka na Slovensku (30. a 1. mája 2022). Pútnikov sprevádzajú viacerí slovenskí biskupi. Hlavným bodom programu bude osobná audiencia (prijatie) so Svätým Otcom Františkom, ktorá je naplánovaná na sobotu 30. apríla o 11:30 v Aule Pavla VI. vo Vatikáne a sväté omše s biskupmi v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne a v Bazilike sv. Pavla za hradbami v Ríme.

„Je už tradíciou, že keď pápež navštívi nejakú krajinu, tak pútnici z tejto krajiny sa po istom čase vyberú osobne do Ríma, aby za túto návštevu poďakovali. Sme radi, že nás pápež navštívil, a preto sa mu ideme za to poďakovať. Chceme tým vyjadriť jednotu Cirkvi s našim pastierom. Keď on meral cestu k nám, s veľkou radosťou teraz ideme my k nemu. Chceme vyjadriť vďačnosť za jeho návštevu, ktorú nám venoval v septembri 2021,“ vysvetľuje dôvod púte hovorca KBS Martin Kramara. Na púť do Ríma sa prihlásilo vyše 4 000 Slovákov. Ďalší sa chystajú v rámci farností, spoločenstiev či individuálne.

Podobné ďakovné púte s účasťou predstaviteľov cirkvi i štátu sa konali aj po návštevách sv. Jána Pavla II. na Slovensku.

„Okrem vyjadrenia vďaky chceme vo Večnom meste prosiť za nás a našich veriacich pri svätých omšiach pri hroboch svätých apoštolov Petra a Pavla,“ uvádza Kramara. V Bazilike sv. Petra bude svätá omša v sobotu 30. apríla o 14:00, v Bazilike sv. Pavla za hradbami v nedeľu 1. mája 2022 o 10:00. Program uzavrie v nedeľu o 16:00 modlitba akatistu k sv. Cyrilovi a Metodovi v Bazilike sv. Klementa v Ríme. Biskupi okrem toho zavítajú aj na pôdu Pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda a stretnú sa tiež s predstaviteľmi Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Taliansku a pri Svätej stolici.

Ovocím návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku bola zbierka pre pomoc sociálne slabším rodinám na Kube.