ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Vypni telku, zapni seba!
autor:   Mária Kolárčiková
pridané :  10.06.2017 22:42

Recept na pravé priateľstvo sa hľadá veľmi ťažko. Spoločne s deťmi na fare sme sa ho pokúšali „namiešať“ počas týždňa, kedy sme odložili tablety, počítače a trávili čas inak. Cez príbehy biblických postáv sme postupne do nášho receptu nachádzali potrebné ingrediencie. Komunikácia, aktívne počúvanie, súdržnosť, spolupráca, štedrosť, trpezlivosť a modlitba sú tým najlepším základom pre priateľstvo. A kedy priateľstvo najlepšie chutí?

Keď kamaráta počúvam, dozviem sa o ňom niečo nové, rozprávam mu o svojich zážitkoch a o tom, čo ma trápi.

Keď držíme spolu v čase radostí i starostí.

Keď sa delím.

Keď svojim priateľom venujem dostatok času.

Keď sa za priateľa modlím.

My sme rozhodnutí aj ďalej naše priateľstvá zdokonaľovať. Pridá sa niekto?

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk