ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Jakub Bačinský, CZŠ sv. Jána Krstiteľa
17.02.2018

TV Lux pravidelne usporiadava súťaž pre amatérskych filmárov. Po Vianociach sme sa rozhodli, že to znova skúsime. Veď tohto roku máme na škole krúžok šikovných reportérov (TV Pr...(celý článok)

Peter Špireng
17.02.2018

Ošúchaný klobúk, hlboko posunutý do čela. Jednoduchý kabát a obnosený čierny oblek. Vo vreckách cukríky, aby mal, čo rozdávať deťom. A nie len cukríky. Rozdával sa sám, ako kr...(celý článok)

Terka Vargovčíková
17.02.2018

Manželstvo záväzok, dobrodružstvo, rozhodnutie, láska...?

Pápež František v exhortácii Amoris Laetitia hovorí: „Pár, ktorý miluje a plodí život, je skutočnou živou „so...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
17.02.2018

Milé deti, v uplynulom týždni sme začali pôstne obdobie, ktoré je pre nás štyridsaťdňovou prípravou na Veľkú noc. V tomto čase si dávame rôzne predsavzatia, ktoré nám majú pom...(celý článok)

16.02.2018

Pôst 2018 - rozpis služieb pri Krížových cestách:

...(celý článok)
Lukáš Fero Jaklovský
10.02.2018

Každý, kto sa teší dobrému zdraviu, si vôbec neuvedomuje, aká môže byť krv pre niekoho dôležitá. Medzi nami žijú aj takí, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. Preto aj touto cestou...(celý článok)

10.02.2018

Poslaním zbierky Pôstna krabička pre Afriku je pomôcť chudobným deťom v krajinách subsaharskej Afriky. Aj vy sa môžete zapojiť do zbierky a pomôcť svojím pôstnym darom vo form...(celý článok)

Iveta Šoltysová
10.02.2018

Keby eRka nebolo..... Sedemnásť rokov pre mňa táto možnosť neprichádza do úvahy. Myslím, že tieto štyri písmenká už mám vpísané niekde v DNA. Ktosi múdry raz povedal, že: „Ak ...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
10.02.2018

Milé deti, v našom vypočúvaní sme sa opäť posunuli o trošku ďalej a o Ježišovi sme sa dozvedeli nové veci. Viete odpovedať na otázky, ktoré súvisia s jeho sobotňajšou návšt...(celý článok)

04.02.2018

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutia podľa rozpisu:

...(celý článok)
Ladislav Cichý
03.02.2018

Ako som ohlásil na konci minulého roka, chceme oživiť a sfunkčniť farskú pastoračnú radu (FPR). Je poradným zborom farára a jej hlavným cieľom je podporovať evanjelizačné a ...(celý článok)

03.02.2018

V projekte „Zvonček pre školu“ sme počas štyroch rokov vyzbierali spolu     6 582 € vďaka všetkým priateľom Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa v Sabino...(celý článok)

Iveta Šoltysov
03.02.2018

„Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa. Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má tancovať.“ (Kaz 3, 4)

V sobotu 27. januára o 15:00 v kultúrnom dome v Jakubova...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
03.02.2018

Milé deti, minulý týždeň bol trochu špeciálny. V školách ste dostávali vysvedčenia a mali ste krátke prázdniny. V našich kostoloch sme tiež mali výnimočné udalosti – v stred...(celý článok)

Nepodpísaný
03.02.2018

Ženskosť. To je tá vlastnosť, ktorú sa snažili pochopiť mnohí vedci, umelci i básnici a predsa dodnes ostala neprebádaná. Niektorí muži hovoria, že ženy nie je možné pochopiť. Sú...(celý článok)

Lucia Mihoková
27.01.2018

Tohtoročné ekumenické modlitbové stretnutie za jednotu kresťanov sa uskutočnilo v Sabinove v piatok 19.1.2018 vo Farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa. Pri kazateľnici sa ...(celý článok)

Lukáš Fero Jaklovský
27.01.2018

Miništranti našej farnosti sa vždy snažia o dve veci. Pomáhať kňazovi počas svätej omše pri oltári a snažiť sa byť vždy veselými. Minulú nedeľu sa nám to podarilo na 100 %. &nb...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
27.01.2018

Milé deti, naposledy sme opäť počuli, ako Ježiš povolal za svojho spolupracovníka ďalšieho človeka, ktorý bol mýtnikom. Otázky do našej súťaže sú nasledovné:

  1. Ako sa v...(celý článok)
20.01.2018

Pozývame veriacich na spoločné slávenie Eucharistie spojené s poďakovaním Pánu Bohu za 25 rokov biskupskej služby terajšieho pastiera našej arcidiecézy, Mons. Bernarda Bobera, ktoré &n...(celý článok)

Lukáš Fero Jaklovský
20.01.2018

Slovensky dohovor za rodinu organizuje v dekanátnych farnostiach sviečkové ružencové pochody. Tieto pochody spolu s podpisovaním petície sú svetskou zbraňou, ktorou chceme odmietnuť rat...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk