ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Púť detí do Obišoviec
autor:   Marianna Čekanová
pridané :  27.05.2017 23:54

Stalo sa to 13. mája v roku 1917, keď sa trom malým deťom v dedinke Fatima zjavila Panna Mária. O 100 rokov nato sme si túto udalosť my, deti zo Sabinova, boli pripomenúť v obci Obišovce. Púť sa začala v Ličartovciach, odkiaľ sme vyštartovali na púť po blate cez pole. Cestou sme plnili rôzne úlohy. Po príchode do dedinky Obišovce nás naše kroky doviedli do kostola. Potom sme si pochutnali na výbornom obede, ktorý nám pripravili miestne kuchárky z fary. Nasledovali workshopy, na ktorých si prišiel každý na svoje. Tancovalo sa, hrali sa rôzne hry, vyrábali sme bublifuky. Svätú omšu sme začali ružencom. Počas nej sa nám počasie trochu pokazilo, rozpršalo sa. Ale ani dážď nás neznechutil a šťastní sme sa vrátili domov. Naši najmladší účastníci sa potešili najmä novému poschodovému vlaku.

Ďakujeme našej nebeskej mame za to, že nás tam sprevádzala a že sme vďaka tej najväčšej orodovníčke mohli vyprosiť aj pre našu farnosť potrebné milosti.

Fotoalbum z tejto púte si môžete pozrieť tu.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk