ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Zvonček pre školu
autor:  
pridané :  03.02.2018 23:40

V projekte „Zvonček pre školu“ sme počas štyroch rokov vyzbierali spolu     6 582 € vďaka všetkým priateľom Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, ktorí finančne pomáhajú mesačnými príspevkami v ľubovoľnej hodnote. K veľkým zmenám v škole tak mohli prispieť darcovia z radov rodičov, učiteľov, ale aj ľudí, ktorí aktuálne sú len pozorovateľmi, no majú záujem o to, aby cirkevná škola mala pevné miesto v našom meste aj v budúcnosti. Veľké ĎAKUJEME patrí aj vedeniu školy, ktoré naďalej pokračuje vo zveľaďovaní školy, aj v inováciách vyučovacieho procesu. Momentálne pribieha rekonštrukcia už posledných toaliet, na ktorú taktiež prispejeme. Je ešte zopár „boľačiek“, ktoré potrebujeme v budove skrášliť, a ak Vás zaujala výzva o pomoc, pridajte sa aj vy ku generácii, ktorá chce zvládnuť svoju úlohu budovania cirkevného školstva v meste Sabinov.

Zvonček pre školu spočíva v mesačnom prispievaní na účet OZ rodičov pri CZŠ

„č.ú. SK7609000000000502175492“, alebo v hotovosti vedeniu školy. Výšku finančného mesačného príspevku si darca určuje sám, no stanovili sme minimálnu hodnotu 3 € mesačne. Za každých 50 € odmeníme darcu vstupom do školskej telocvične. Ak si chcete uplatniť nárok na vstupenky, prosím, pošlite vaše kontaktné údaje na priateliaczs@gmail.com. Ďakujeme

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk