ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Zamyslenie na utorok 17. marca 2020
autor:   Martin Miškuf, kaplán
pridané :  17.03.2020 08:41

Dnešné 1. čítanie je z knihy proroka Daniela. Traja mládenci sa nechcú klaňať modle kráľa Nabuchodonozora, preto sú hodení do rozpálenej pece. Jeden z nich, Azariáš, prednáša uprostred ohňa Bohu modlitbu, ktorej text je v dnešnom čítaní.

Jeho modlitba má 3 základné časti: najprv je to prosba o ochranu pred nepriateľmi, s odvolaním sa na zmluvu Boha s Abrahámom. Druhá časť opisuje prítomnú biedu, ktorá spočíva v tom, že ľud nemá kráľa, ani proroka, dokonca ani miesto, kde by mohol priniesť Bohu obetu. Má len jedinú vec – skrúšenú dušu a poníženého ducha. Posledná časť modlitby je prosbou o vyslobodenie zo zajatia. Ľud porušil zmluvu, a preto sa mu vodí zle. Prejavuje však snahu znova zachovávať Božie prikázania, a tým chce dosiahnuť Božie milosrdenstvo.

Keď sa dobre zamyslíme, my prežívame podobný čas, ako tí traja v ohnivej peci. Neobklopuje nás oheň, ale neľútostný vírus. Nie sme zavretí v rozpálenej peci, ale vo svojich príbytkoch a obmedzení v pohybe. Podobne nemáme „miesto“, kde by sme mohli Bohu priniesť obetu, lebo sv. omša nie je dovolená pre verejnosť. A rovnako ako traja mládenci, aj my sa môžeme len úplne spoliehať na Pána Boha, že nás zachráni. Ako? Azariáš nám dáva návod: skrúšené a ponížené srdce a túžba nasledovať Boha celým srdcom a hľadať jeho tvár. Je tam uistenie, že kto tak bude konať, nebude zahanbený.

Skrúšené a ponížené srdce je viac ako slávnostné bohoslužby plné pýchy a hriechu. Aj malý dar dávaný s pokorou je viac ako tisíce tučných baránkov dávaných bez pokory. Pokora sa páči Bohu. Pokora je podmienkou pre vstup do Božieho kráľovstva. Kto sa vie ponížiť a pokoriť, obstojí všade. Pred Bohom i pred ľuďmi. Potvrdil to aj sv. don Bosco, keď povedal: „Čnosti, ktoré nás môžu šťastne priviesť do večnosti sú pokora a láska.“ A dodajme, že to platí aj o súčasnej zložitej situácii, v ktorej sa nachádzame. Pokora pred Bohom, uznanie toho, že ho potrebujeme. A zároveň láska k nemu, návrat k zachovávaniu jeho príkazov. To nás môže zachrániť.

Pane, skláňam sa pred Tebou. Uznávam svoj hriech. Pokorne ťa prosím o milosť, ktorú teraz potrebujem. Zachráň ma a osláv tak svoje milosrdenstvo. Ty si Boh, ktorý sa zmilúva, a ktorý zachraňuje. Vysloboď nás svojou obdivuhodnou mocou a osláv svoje meno, Pane.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk