ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Zamyslenie na štvrtok 19. marca – slávnosť sv. Jozefa
autor:   Martin Miškuf, kaplán
pridané :  19.03.2020 08:47

Keď dnes budete sledovať sv. omšu v televízii, všimnite si, že sa bude spievať Sláva Bohu na výsostiach, napriek tomu, že v pôste sa tento spev vynecháva. Je totiž slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie a pestúna Ježiša Krista.

Je to výnimočný deň v pôstnom období. Máme totiž pred očami muža, o ktorom Písmo hovorí, že „bol človek spravodlivý“ (Mt 1, 19). A už tým je nám veľkým vzorom. Ale ešte v niečom, a to zvlášť v dnešných časoch. Hľadal Ježiša, keď sa stratil, ako sa to opisuje v evanjeliu. Spolu s Máriou. Aj on spolu s Máriou prišli o Ježiša, ako my dnes. Mali ho, boli spolu, pomáhali si, no zrazu sa im stratil a oni boli bezradní. Rovnako ako my. Čo urobili? Dali sa do hľadania. Deň, dva.. až na tretí deň ho našli v chráme. Obaja sú nám vzorom v usilovnom hľadaní. Na nich sa potvrdzujú slová, ktoré dospelý Ježiš neskôr vysloví: „Kto hľadá, nájde.“ (Mt 7, 8).

Ježiš nie je Boh, ktorý sa skryl, lebo sa o nás nezaujíma. Je to Boh, ktorý je medzi nami, Emanuel, no zároveň sa skrýva, ale len preto, aby sme ho hľadali, a aby nás mohol obdarovať ešte väčšou milosťou, keď ho nájdeme.

„Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ (Lk 2, 49). Toto im povedal. A toto hovorí i nám dnes. Neviete, že som tam, kde ide o môjho Otca? A kde to je? No tam, kde ide o našu spásu. Ježiš je vždy tam, kde ide o našu spásu. Teda v našom srdci. Tam sa rozhoduje, či budeme patriť Bohu, alebo nie. Tam máme hľadať Ježiša. Tam ho aj nájdeme. Tam ho stretneme. Vy i ja.

Spravodlivosť a usilovnosť Jozefa spojená s láskou Panny Márie vedie k nájdeniu Ježiša. To je návod pre nás. Dnes. Teraz. Nie sú výhovorky. Tu ide o nebeského Otca, tu ide o nebo. Tu ide o našu spásu. Hľadajme Ježiša usilovne a s láskou. Túžme po ňom a On sa nám dá nájsť. Nech nám v tom pomáha sv. Jozef i Panna Mária.

Želám a vyprosujem nám všetkým požehnané hľadanie

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk