ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Zamyslenie na stredu 18. marca 2020
autor:   Lukáš Imrich, kaplán
pridané :  18.03.2020 00:00

Neviem, či to takto prežívam len ja, alebo to platí všeobecne, ale vzhľadom na prítomné okolnosti vnímam texty sv. omší alebo iných modlitieb v novom svetle. Takto na mňa zapôsobila aj modlitba dňa určená pre stredu po tretej pôstnej nedeli: „Milosrdný Bože, v tomto štyridsaťdennom pôstnom období živíš nás svojím slovom a vedieš nás k duchovnej obnove; prosíme ťa, pomôž nám, aby sme sa kajúcimi skutkami celkom oddali tebe a v bratskej láske spoločne ťa vzývali ako svojho Otca.“ Skúsme sa zamerať na niektoré prvky tejto modlitby. Ona nám pripomína, že pôst je v skutočnosti duchovnou obnovou. Nedá sa duchovne obnoviť bez spomalenia životného tempa, bez času na ticho a premýšľanie nad svojím životom a nad svojim vzťahom s Bohom. Nedávne udalosti nám k tomu vytvorili ideálne podmienky, pretože mnohí z nás sú vytrhnutí zo svojej bežnej rutiny. Už sa aj ozývajú nejaké hlasy, ktoré si uvedomujú, že toto je prvýkrát v ich živote, kedy pôst prežívajú hlbšie. Ďalším prvkom je sloveso „vedieš“ v tejto modlitbe, ktoré nám chce pripomenúť, že Boh je nad všetkým, čo sa teraz deje, aj keď tomu možno nerozumieme. Boh je dokonca Pánom aj nad udalosťami môjho vlastného života. V tomto duchu môžeme chápať aj slová z prvého čítania: „...nezabudni na veci, ktoré si videl na vlastné oči, nech nevymiznú z tvojho srdca cez celý tvoj život, ale pouč o nich svojich synov a svojich vnukov.“ Mojžiš tu nabáda Izraelitov, aby sa z ich pamäte nevytratilo, ako ich Boh viedol púšťou do zasľúbenej zeme a čo všetko pre nich robil. Treťou vecou, o ktorej hovorí modlitba dňa je obživa, ktorú nám Boh dáva: On nás živí svojim slovom. Je teda Bohom, ktorý sa na nás „nevykašľal“, ale je nám nablízku a stará sa o nás, ako to konštatuje aj prvé čítanie: „Veď ktorý národ je taký veľký a má bohov tak blízko, ako je nám blízko Pán, náš Boh, kedykoľvek ho vzývame?!“ A preto ho môžeme právom – povedané slovami z modlitby dňa – „spoločne vzývať ako svojho Otca.“

Toto je zároveň lekcia, ktorú si môžeme zobrať do dnešného dňa: skús spomaliť svoj životný rytmus a nájdi si chvíľu ticha. V ňom si skús pospomínať na udalosti svojho života a uvedom si, že Boh je „nad nimi“, že On ťa (pre)viedol cez všetky príjemné aj nepríjemné chvíle. Zamysli sa nad tým, čo všetko ti Boh dal/dáva (ako ťa živí). A celé by to bolo vhodne zavŕšené tým, aby si o tom „poučil svojich synov a vnukov“ (t. j. akási rodinná forma zdieľania sa o viere).

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk