ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Zamyslenie na slávnosť sv. Jozefa
autor:   Ladislav Cichý
pridané :  19.03.2020 20:34

Čítania dnešnej slávnosti nám predstavujú troch praotcov: Dávida – kráľa, v tom čase už pomerne mocnej a stabilnej ríše, Abraháma – patriarchu a začiatok jeho cesty viery a, samozrejme, dnešného oslávenca sv. Jozefa – muža zasnúbeného podľa židovských zvykov so ženou, pre ktorú chystá všetko potrebné, aby ju mohol priviesť do svojho domu. Každý z nich mal svoj vlastný príbeh a aj to, ako Boh zasiahol do jeho života. Ich situácie sú aj pre nás veľmi zaujímavé.

Dávid sa rozhodol, že postaví Bohu chrám, pretože ríša je stabilná a dostatočne bohatá. Je mu totiž trápne, že sám býva v paláci a Archa Pánovej zmluvy je ešte stále pod prenosným stanom. Skrze proroka Nátana mu však Boh hovorí, že Jeho predstava je úplne iná. A to, čo bolo síce ušľachtilou myšlienkou, neschvaľuje.

Abraháma sv. Pavol spomína už len ako vzor toho, čo je čisto ľudským rozumom nepochopiteľné. Tento vznešený a bohatý muž dokázal „proti nádeji v nádeji“ uveriť, že bude otcom, v stareckom veku, bez akýchkoľvek logických dôvodov. A to nielen jedného syna, ale celého rodu – z ktorého sa potom narodil aj Mesiáš – Boží Syn.

Jozef – jednoduchý robotník z Nazareta – je zas postavený pred šokujúcu správu o tehotenstve svojej snúbenice, o ktorej bol presvedčený, že bude verná a čistá.

Tri príbehy o mužoch – praotcoch – ktoré hovoria o tom istom. Krízová situácia môže byť, pre mocných a bohatých, ale aj zdrvených a chudobných, mužov, aj ženy, okamihom, v ktorom môže zaznieť Boží hlas. A často býva šokujúci. Povie nám o našom živote, že vôbec nie je dôležité to, čo sme dovtedy považovali za najdôležitejšie, za čo sme boli ochotní podstúpiť aj veľa odriekania a zaplatiť kvantum peňazí. Môže tiež žiadať niečo, čo je absolútne proti všetkým našim rozumovým úvahám. Takže nás dostane až do akéhosi „vnútorného kŕča“, pretože sa nám všetky predstavy o našom vysnívanom šťastí zrútili.

V týchto dňoch mnohých už až tak netrápi, že nemôžeme ísť do kostola, do zahraničia alebo kamkoľvek do obchodných centier, či do wellnessu. Začína sa v nás pomaly rozmáhať niečo oveľa horšie – strach. Strach z nakazenia, strach z možnosti prenesenia nákazy na tých, ktorých máme najradšej. Ale pomaly sa viac a viac ozýva aj strach z toho, čo bude. Zamestnania sa zatvárajú, obchod viazne... Čo bude ďalej?

V takejto situácii sa najmä muži – otcovia pýtajú seba samých, ale aj Boha: čo bude so mnou a s mojou rodinou? Ako sa postarám o svojich najdrahších?!

V dnešný deň zaznieva nám všetkým Božie slovo do takejto situácie. Ponúka svedectvá praotcov, ktorí prijali to, čo sa v ich životoch dialo z Božej moci, hoci to nemali pod kontrolou. Najmä sv. Jozef je príklad chlapa – otca, ktorý nás všetkých, ktorí zažívame neistotu a strach, vie veľmi dobre pochopiť. Mohol by nám byť dokonca viac, než len počúvajúcim a chápajúcim starším bratom vo viere a patrónom (adresátom modlitby). O ňom sa hovorí, že bol spravodlivý. Prečo? Nerobil predsa sudcu ani policajta. Jeho spravodlivosť je, podobne ako Abrahámova, v tom, že nechal Boha byť Bohom. Pochopil, že nie na ňom samom stojí všetok chod sveta, a nemá v rukách ani svoj vlastný osud. A keď sa sklonil a postupne prijímal v poslušnosti Božie vedenie svojho života, všetko zvládol.

Pozývam vás, najmä muži – otcovia, ale aj všetci ostatní bratia a sestry, aby sme v posledných dňoch viac uvedomovaný strach a oprávnený pocit, že nie sme ani pánmi sveta, ba ani nášho vlastného života... všetky tieto veci v modlitbe a v tichu (možno v noci, ako sv. Jozef, keď všetko zaspí) odovzdávali Bohu. Veľmi úprimne a otvorene hovorme s Ním, ktorý JE PÁNOM všetkého, aby nám pomohol počuť to, čo od nás chce. Aby sme svoj život i život našich rodín videli inak – tak ako ho vidí On.

A potom je tu „reč“, ktorou hovorí svätý Jozef. Sú to jeho skutky. Sme momentálne v situácii, keď sa nám zdá, že sme odstavení. Nemôžeme ísť do práce, sme viac-menej zavretí doma. Sedíme, počúvame správy a máme strach. Drahí bratia a sestry, čo ak je práve toto príležitosť na skutky, ale celkom iné, než sme si doteraz mysleli, že sú potrebné. Otcovia, možno teraz je konečne čas, aby ste boli so svojimi synmi, hrali sa s nimi, rozprávali, počúvali a možno ich učili, ako sa opravuje nejaká vec v domácnosti. Možno by bolo dobré ponúknuť svojim manželkám asistenciu v kuchyni alebo pri učení detí. Postarať sa o tento dnešný deň, aj o zajtrajší. Nielen o zabezpečenie, ale aj o pokoj, morálnu silu a oporu v situáciách, keď začne stúpať napätie.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk