ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Zamyslenie na piatok 20.3.2020
autor:   Lukáš Imrich, kaplán
pridané :  20.03.2020 00:00

Už je tomu niekoľko dní odkedy máme v našom štáte nejaké obmedzenia a pomaličky si zvykáme na život „v karanténe“. Môžeme povedať, že pre väčšinu z nás karanténa znamená, že máme viac voľného času, pretože nechodíme do práce či do školy. No keď má človek veľa voľna hrozí, že veľa času mu len „pretečie pomedzi prsty“. A v tom je veľké nebezpečenstvo. Opisuje to aj sv. Faustína vo svojom Denníčku: „Raz som videla satana, ktorý sa ponáhľal a hľadal kohosi medzi sestrami, ale nemohol nájsť. Pocítila som v duši vnuknutie, aby som mu v mene Božom rozkázala, nech mi prezradí, čo hľadá medzi sestrami. A priznal, hoci neochotne, že hľadá záhaľčivé duše. Keď som mu opäť v mene Božom rozkázala, aby prezradil, ku ktorým dušiam v reholi má najväčší prístup, znova s nevôľou priznal, že k dušiam lenivým a záhaľčivým. Všimla som si, že momentálne v tomto dome nie sú takéto duše. Nech sa tešia vyčerpané a unavené duše.“ (Denníček 1127) Človek, ktorý podlieha nude, dáva priestor diablovi na jeho pokušenia, z ktorých sa môže dostať k hriechom menším a časom aj väčším. Aj dnešné čítania sa venujú tejto téme. V prvom počúvame o Izraelitoch, ktorí sa klaňajú svojim modlám a Boha ignorujú. Cez proroka Ozeáša ich však Boh volá naspäť k sebe a sľubuje im svoje milosrdenstvo: „Vyliečim ich nevernosť, úprimne ich budem milovať, lebo sa môj hnev od nich odvrátil.“ V evanjeliu Ježiš opakuje, že Boh má byť najdôležitejšou osobou v našom živote.

Skús sa dnes zamýšľať nad tým, ako tráviš terajší čas. Čomu sa venuješ najviac? Máš nejakú náplň dňa? Nemárniš veľa času pri nejakej zbytočnej činnosti – nemáš nejakú „modlu“ (napr. sledovanie správ, internet, TV, chladnička...)? Koľko času venuješ Bohu? Daj si na dnešný deň nejakú konkrétnu úlohu, ktorú chceš splniť.

Na záver sa môžeme modliť slovami modlitby dňa, ktorá opäť veľmi trefne prosí o ochranu pred zle využitým časom: „Dobrotivý Bože, naplň naše srdcia svojou milosťou, aby sme sa chránili všetkých nezriadeností a s tvojou pomocou sa pridržiavali nebeských vnuknutí.“

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk