ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Zamyslenie na nedeľu Božieho milosrdenstva
autor:   Martin Miškuf, kaplán
pridané :  10.04.2021 22:00

Po nedeli zmŕtvychvstania máme dnes nedeľu Božieho milosrdenstva. Samé veľké dary od Boha pre nás. Veď hlavným ovocím Ježišovej smrti a víťazstva nad smrťou je práve odpustenie, milosrdenstvo, zmierenie s Otcom. Ktosi raz povedal, že milosrdenstvo a odpúšťanie je „diagnózou Boha“. Hej, je to jeho najvznešenejšia vlastnosť. On sa nikdy neunaví odpúšťať. Nikdy nás neodmietne, nikdy nás nepošle preč s tým, že si ešte rozmyslí, či nám odpustí. Boh nikdy nehrá tichú domácnosť. Čo sa týka jeho odpustenia a milosrdenstva voči nám, má len jeden postoj: vždy pripravený! A to je naša výhoda, kým sme tu na zemi.

Ježiš sv. Faustíne raz povedal: „Hovor o tom, ako rád odpúšťam, hovor ľuďom o mojom milosrdenstve, píš, čo ti príde na myseľ. A ona na to: Pane, a ak napíšem priveľa? A Ježiš jej na to: Aj keby si vravela všetkými ľudskými aj anjelskými jazykmi, nikdy by si nepovedala priveľa, nikdy by si dostatočne nevyjadrila moje milosrdenstvo.“

Bože vždy mi odpúšťaj, zabúdaj na moje hriechy, nesúď ma, lebo som slabý. Čo bude so mnou, ak sa nezmiluješ?! Vždy mi odpusť, keď poprosím. Dokonca aj vtedy, keď zabudnem poprosiť... Ježišu, dôverujem Ti!

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk