ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Zamyslenie 3.11. 2020: Očistec a odpustky
autor:   Martin Miškuf, kaplán
pridané :  03.11.2020 08:38

Prežívame dušičkovú oktávu, a preto si myslím, že je dobré si povedať, čo je očistec, ako aj čo znamená získať odpustky, a za akých podmienok.

Predstavte si, že hrám s kaplánom na farskom dvore futbal a pri tom rozbijem dekanovi okno. Dekan zbehne dolu, ja sa mu hneď ospravedlním, že ma to mrzí. Dekan mi podá ruku a odpustí mi. Moja vina zmizla. Zostal však trest v podobe rozbitého okna, ktoré treba upratať a zaplatiť nové. Ak vtedy zomriem, alebo budem musieť odísť, kto to za mňa urobí? Bude to musieť dať do poriadku druhý kaplán. Kým žijeme, môžeme veci opraviť, tresty odčiniť. Ale po smrti sme odkázaní na to, aby to za nás robili iní. Potom už len čakáme na pomoc.

Účinnou pomocou pre duše v očistci sú odpustky. Nimi gumujeme ich tresty za hriechy, teda pomáhame upratať to, čo oni nestihli, a tým im pomáhame ísť do neba. Musíme však splniť isté podmienky:

Prvou z nich je sv. spoveď. Nemôžem pomôcť dušiam v očistci s nečistým srdcom. Musím sa sám kajať, ak chcem vyprosiť odpustenie pre iných.

Druhou podmienkou je sv. prijímanie, lebo sám Ježiš povedal, že bez neho nemôžeme nič urobiť. Iba on v nás má moc pomôcť dušiam a urobiť niečo dobré. Preto si po neho musím ísť každý deň.

Ďalšou podmienkou je modlitba na úmysel sv. otca. Ňou vyjadrujeme naše spojenie s Cirkvou, ktorá odpustky ustanovuje a určuje. Jej zveril Ježiš túto moc. Modlitbou za ňu a za pápeža ďakujeme za túto milosť a vyhlasujeme, že sme jej členmi. Ako nemožno dať gól mimo ihriska, tak nemožno získať odpustky mimo Cirkvi.

Potom je to cintorín. Každodenná návšteva je jednak istou formou obety, ktorá dušiam pomáha, a zároveň je mementom pre toho, kto tam nad hrobom stojí, že aj on raz skončí na tom mieste. Tvrdý náhrobný kameň, tma, smútok a chlad sú v protiklade s kvetmi, sviečkami a nádejou, s ktorou tam prichádzame.

Poslednou podmienkou je snaha chrániť sa hriechu, lebo nemôžeme aj hrešiť, aj chcieť pomáhať.

Nie je jednoduché splniť tieto podmienky, ale oplatí sa to. Ak my teraz pomáhame dušiam v očistci, Boh isto zariadi, aby aj nám raz niekto pomohol, ak to budeme potrebovať. A rovnako tak duša, ktorú pošleme do neba, bude sa za nás neustále prihovárať k Bohu a modliť sa za nás. Oplatí sa nám to dvojnásobne.

PS: ako iste viete, zatiaľ sa nedajú splniť všetky tieto podmienky, ale máme možnosť ich splniť neskôr, počas celého novembra. Neváhajme!

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk