ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Zamyslenie na 2.11.2020 „Čakanie ...“
autor:   František Sokyra, kaplán
pridané :  02.11.2020 08:39

Počas tohto víkendu sme si mohli vyskúšať čakanie v radoch nielen do obchodu, ale aj na test počas celoplošného testovania Slovenska na COVID19.

Pri mojom čakaní ma zaujal jeden postreh, ktorý som započul a ním by som rád začal naše zamyslenie: Moje kolegyne už majú po testoch a tešia sa, lebo sú negatívne a ja som tu a netrpezlivo čakám na výsledok svojho testu. Už by som chcela mať aj ja takú istú pohodu doma.

Dnešný deň – 2. november je dňom, kedy si v Cirkvi spomíname na všetkých verných zosnulých. Oni, obrazne povedané, výsledok svojho „celoživotného testu“ už poznajú = „negatívny“, čiže tešia sa. Avšak ešte im chýba vytúžená pohoda v dome Otca ( V dome môjho Otca je mnoho príbytkov.), keďže ešte musia čakať na moment, kým dôjde k spárovaniu výsledku s jeho vlastníkom. To by sme mohli prirovnať k času, ktorý sme my strávili čakaním na svoj výsledok testu. A po jeho obdržaní sme mohli odísť šťastní domov.

Moji milí, týmto prirovnaním z nášho aktuálneho času, ktorý prežívame, si môžeme uvedomiť, ako je ťažko dušiam v očistci, ktoré už vedia, že miesto v nebi majú isté, ale nepoznajú dĺžku času, kým dôjde k spárovaniu informácie. Pre nás bolo, azda, 15 minúť sedenia na stoličke „nekonečno“. Uvážme o čo náročnejšie to je pre duše trpiace v očistci pri znášaní ich očistcových múk!?

My sme v pozícii, že tento čas očakávania vytúženého spojenia s Otcom a zaujatia nebeskej pohody, môžeme týmto dušiam skrátiť. Preto nás pozývam k tomu, aby sme boli ochotní darovať týmto dušiam pár chvíľ zo svojho času (napr. modlitbou, obetavosťou ... za duše v očistci), a tak ich čas bolestného čakania skrátili a sebe získali ďalšieho orodovníka pri putovaní na tejto zemi.

Skúsime skrátiť niekomu čakaciu dobu!?

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk