ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Vždy je blízko
autor:   Anička Ščavnická
pridané :  26.08.2017 23:18

Týždeň pred farským eRko táborom boli prípravy v plnom prúde a my (animátori) sme sa modlili a zároveň prosili o modlitby za počasie, ktoré vyzeralo všelijako. A myslím si, že sa modlilo celé Slovensko, keďže teplota na teplomeroch sa šplhala cez táborové dni až na 35 stupňov. To nás ale nedokázalo odradiť od toho, aby sme sa naplno venovali tomu, prečo sme prišli. V popoludňajších hodinách sme dorazili do rekreačného zariadenia Sigord − Zelený Breh, kde sa mohlo začať naše celotýždenné dobrodružstvo, počas ktorého nás sprevádzal sám archanjel Rafael. J Deckám sme sa počas spoločných dní snažili priblížiť modlitbu Svätého ruženca a život Panny Márie. A nad naše očakávania to deťom išlo skvele. Každý deň sme si v skupinkách čítali zo Svätého písma, rozprávali o ceste Panny Márie a posledný deň sme si aj vyrobili vlastný ruženec, ktorý sme si potom vzali domov. Deti boli skvelé a povzbudzovali aj nás animátorov. Dokonca vymysleli vlastný program, ktorý nás na záver tábora veľmi zabavil a zapojil celú dušu a celé telo. J Za ich odvahu a odhodlanie každý deň kráčať po stopách Panny Márie sme sa rozhodli ísť schladiť na neďaleké kúpalisko, ktoré sme pre veľký záujem navštívili nakoniec až dvakrát. Keďže koniec bol dobrý, všetko bolo dobré. Decká odchádzali šťastné a unavené tešiac sa na budúci rok. Myslím si, že všetci sme si uvedomili, ako nad nami Panna Mária drží ochrannú ruku.

Chceme sa poďakovať našim kňazom, ktorí k nám chodili každý deň, aby odslúžili sv. omšu a strávili s nami čas. Všetkým vám, ktorí ste nás sprevádzali svojimi modlitbami. Našej vedúcej Ivet, ktorá bojovala za deti aj za nás − väčšie deti. Chcem naozaj úprimne poďakovať animátorom, ktorí to aj napriek zdravotným problémom dobojovali do úspešného konca. Ste pre mňa hrdinovia. Každý jeden z vás. J

A to najlepšie na koniec. Ďakujeme Tebe, nebeský Otec, za každý jeden deň. A tiež Tebe, nebeská Mamka, že si VŽDY BLÍZKO.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk