ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Výlet na vyhliadkovú vežu v Lipanoch
autor:   Veronika, Marianna
pridané :  16.08.2020 09:36

Posledné letné dni prázdnin sú takmer pred nami. A tak spoločenstvo mladých zo Sabinova zorganizovalo minivýlet, aby čas trávili spolu a plnohodnotne. Letná turistika na výhľadňu v Lipanoch spríjemnila deň a bola potešením pre dušu.

Pražilo na nás síce silné slnko, ale vôbec to neubralo na dobrej nálade počas cesty. Zábava pokračovala aj po výstupe, kde sme sa spolu dlho rozprávali a nechali priestor aj pre spoločenské hry. Na konci nesmela chýbať ani zmrzlina, ktorou sme sa osviežili v tento horúci deň. Nakoniec sme svätým ružencom poďakovali Bohu za deň plný pokoja, smiechu a radosti. Spoločenstvo mladých si tak odnieslo veľa úsmevov, spomienok a fotografií, doslova kufor plný zážitkov.

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk