ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Výlet na vrch Lysá
autor:   Natally
pridané :  26.10.2019 21:59

Spolu sme sa zišli

ráno o pol deviatej

S úsmevom na tvári,

vrch Lysá bol náš cieľ

Ešte len sme prekročili prah lesa, hneď sme sa mohli kochať jeho krásou. Ranné slnko, ktoré svoje lúče prerážalo skrz stromy, jemný vánok, šum opadaných listov, pozdrav od dvoch srniek, lepší začiatok túry snáď už nemohol byť. A k tomu všetkému to čaro, ktoré les ukrýva. Aké?...No predsa pokoj. Verte, Boh kráčal s nami bok po boku pri každom z nás.

Smiech nás sprevádzal na každom kroku,

neopúšťal nás ani vo chvíľach,

keď sme nevládali stúpať nahor.

 

Čas nejako zbehol a ocitli sme sa v našom cieli

Naše oči ako magnety, ktoré sa upierali,

na ten pohľad, na tú krásu, na ten výhľad...

To sa slovami nedá opísať.

Ako vám to priblížiť? Predstavte si Božie diela. Les pokrytý farebnou perinou, všade okolo vás jej kúsky. Máte chuť si z nich urobiť ďalší les a bez váhania doň skočiť. Tam sa zastaví čas a vnímate len prítomnosť. Keď máte okolo seba úžasných ľudí, nič viac nechcete, len aby táto chvíľa trvala večne.

Spoločné hry, spev a modlitby nám všetok ten čas oživili

Nechýbalo ani jedlo,

ktoré z každej strany sa ponúkalo.

Nadišiel čas sa vrátiť... rozlúčiť sa. Ďakujeme, pán kaplán Lukáš, Martin a pán diakon František, že ste s nami boli a sprítomnili nám nášho Vládcu medzi nami.

Lebo aj ON bol, je a vždy bude v hĺbke nášho srdca.

Pane, náš Vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi (Ž 8).

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk