ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
VTZS – Vypni telku, zapni seba...
autor:  
pridané :  26.05.2019 12:47

Drahí mladí, nedovoľte, aby svit Vašej mladosti pohasol v tme zatvorenej miestnosti, v ktorej je jediným oknom do sveta obrazovka počítača a smartfónu. Otvorte dvere svojho života dokorán! Váš priestor a Váš čas nech napĺňajú konkrétni ľudia a hlboké vzťahy, v ktorých sa môžete deliť o autentické a konkrétne skúsenosti Vášho každodenného života.“ (z posolstva sv. Otca Františka k Svetovému dňu mládeže 2018).

Milí eRkári, drahí sympatizanti! Pozývame Vás zapojiť sa do kampane Vypni telku, zapni seba, ktorá sa uskutoční v týždni od 27. mája do 2. júna. Názov tohto ročníka je Vysielame naživo. Kampaňou chceme rozvíjať jednu z našich hodnôt – otvorené spoločenstvo. Hlavnou myšlienkou VTZS je vyslať dobrú správu o našom otvorenom spoločenstve, o otvorených dverách našej stretkárne. Ak dokážeme obmedziť používanie digitálnych technológií, resp. používať ich efektívne, získame viac času, aby sme sa otvárali druhých. Ak sa otvárame pre druhých, robíme to naživo.

Ak máte záujem zapojiť sa do kampane, . Ak sa zaregistrujete do 19.5., zašleme Vám náramky na ruku podľa počtu prihlásených účastníkov. Aj tento rok dostane každý účastník dva náramky, jeden pre seba a druhý pre kamaráta, ktorého chce pozvať, aby sa stal účastníkom kampane.

Pre animátorov zapojených skupiniek bude pripravený metodický materiál na webstránke kampane . K dispozícii bude po zadaní hesla, ktoré Vám bude zaslané po zaregistrovaní. Pre viac informácií kliknite na stránku kampane alebo napíšte e-mail na vtzs@erko.sk.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk