ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
VIERA
autor:   Natally
pridané :  26.05.2019 13:16

Každý v niečo verí,

Každý má svoj vzor

No ja verím v jedno,

Áno, si to Ty...môj Boh

 

Nebudem sa hrať na svätú,

nikdy pred tým som ťa tak nepoznala

No vďačím za to, aká bola tvoja vôľa,

Že som ťa našla a objavila

Tak, tak...keď bola tá správna chvíľa

 

Tá chvíľa nebola len raz,

keď mi celým telom prebehol mráz

 

Prepáč mi, že mi tak dlho trvalo,

kým som pochopila, ako blízko si vždy pri mne bol

Nuž teraz zhliadam k tebe každý deň,

áno, áno, neboj,

to, že si pri mne, už viem

 

Moje pocity, čo mi dávaš, sa vždy naplnia,

A akákoľvek pochybnosť o tebe

mi tvoju prítomnosť len potvrdia

 

Toľko vecí, toľko situácií, toľko ľudí...

Čo som spoznala

Toľko stresov, toľko obáv, toľko smútku...

Čo som znášala

No všetko s tvojou pomocou a ochranou som to celé dala

 

Každý v niečo verí,

Každý má svoj vzor

No ja verím v jedno,

Áno, si to Ty... môj Boh

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk