ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Sviečka za nenarodené deti
autor:  
pridané :  19.10.2019 22:56

V deň Pamiatky všetkých zosnulých 2. novembra ťa pozývame k spomienke a modlitbe aj za nenarodené deti. Prehĺbme tiež takto vo svojom srdci úctu ku každému životu. Zjednoťme sa večer 2. novembra v modlitbe za nenarodené deti. Modliť sa môžeme pred pomníkmi nenarodených, na cintoríne, pred nemocnicami vykonávajúcimi umelé potraty či doma. Spomienku na nenarodené deti môžeme vyjadriť aj zapálením sviečky v oknách našich domovov.

Špeciálne sviečky na tento účel si môžete zakúpiť v kostole od 20. októbra do 2. novembra 2019. Kúpou zároveň finančne  podporíte tieto projekty Fóra života:

Zachráňme životy: projekt pomoci tehotným ženám v náročnej situácii. Darcovský systém funguje na spôsobe „adopcie“ tehotnej ženy a dieťaťa.

Poradňa Alexis: pomáha najmä ženám, ktoré uvažujú o potrate alebo trpia jeho následkami. Stará sa o ženy, ktoré prežili spontánny potrat, tiež o ženy, ktoré tehotenstvo zaskočilo.

Projekt Femina v Leviciach, Prešove a Snine: zameriava sa najmä  na ženy a matky v ťažkej životnej situácii.

Debaty Tlakový hrniec: formovanie študentov, vytváranie vlastného postoja k témam ako je interrupcia, nevera či pornografia.

Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si nám dal veľký dar života.

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk