ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí 2019/2020
autor:  
pridané :  05.10.2019 19:13
nedeľa 13. 10. 2019

16.00 hod. – Jakubovany, obecný dom – vdp. M. Miškuf

   rodičia detí z Jakubovian

16.00 hod. – fara – vdp. L. Cichý

    rodičia detí zo skupiniek:

  • animátorka M. Bakoňová ( stretko v piatok o 17.15 na fare )
  • animátorky M. Štofaníková + M. Jusková ( stretko v piatok o 15.00 na Cirkevnej ZŠ )

 

nedeľa 20. 10. 2019

14.30 hod. – fara – vdp. L. Cichý

    rodičia detí zo skupiniek:

  • animátorka D. Čekanová + M. Andrášová ( stretko v stredu o 17.00 u animátorky )
  • animátorka K. Skladaná ( stretko vo štvrtok o 17.30 u animátorky )

16.30 hod. – fara – vdp. M. Miškuf

  rodičia detí zo skupiniek:

  • animátorka Z. Štvartáková ( stretko v stredu o 17.15 na fare )
  • animátorka M. Gardošová ( stretko vo štvrtok o 17.15 na fare )

14.30 hod. – saleziánske stredisko – vdp. L. Imrich

    rodičia detí zo skupiniek:

  • animátorka E. Škopová ( stretko v stredu o 17.00 v saleziánskom stredisku )
  • animátorka D. Talarovičová ( stretko v stredu o 17.15 na fare )

16.00 hod. – Cirkevná ZŠ – vdp. L. Imrich

    rodičia detí zo skupiniek:

  • animátorka M. Režová ( stretko v piatok o 16.00 na Cirkevnej ZŠ )
  • animátorka M. Matisovská ( stretko v piatok o 15.00 na Cirkevnej ZŠ )
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk