ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Stredy pre deti
autor:   Animátori
pridané :  16.08.2020 09:31

V stredu popoludní prežívame s deťmi v radosti vďaka rôznym zábavným aktivitám, krásnemu počasiu a hlavne z prítomnosti nášho Boha pri spoločnej modlitbe, na večernej omši a aj obdivovaniu jeho diel na tomto svete. V tretí deň stvorenia oddelil Boh more od pevniny a stvoril rastliny. Príroda je zdrojom nášho kyslíka a určite by sme ju mali chrániť pred znečisťovaním. Slnko nám oznamuje nový deň, mesiac zas čas odpočinku spolu so svetlami na nebeskej oblohe. To Boh stvoril vo štvrtý deň. Ak chcete spolu s nami objaviť, čo Boh stvoril v piaty deň, určite sa pridajte k nám! Ste srdečne vítaní a radi vás uvidíme už budúcu stredu 19.8. o 16:00 v areáli Cirkevnej ZŠ.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk