ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Stredy pre deti
autor:   Animátori
pridané :  01.08.2020 21:24

Po týždni, kedy sa deti zabávali vo farskom tábore, mali opäť možnosť zavítať na spoločné stretnutie s animátormi a pánom kaplánom Františkom v areáli Cirkevnej ZŠ v stredu 29. júla, kde na nich čakalo plno zábavných aktivít, spoločná modlitba a ďalšie poznávanie toho, ako Boh stvoril svet. V druhý deň Boh urobil oblohu a oddelil ju od vôd. Aký štedrý je len k nám náš Pán Boh? Dal nám vodu, bez ktorej by sme nemali život a určite si zaslúži našu vďaku. Tú sme na záver spoločne šli prejaviť do kostola na večernú sv. omšu. Srdečne pozývame všetky deti na ďalšie spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 5. augusta od 16.00. Tak neváhajte a pridajte sa k nám. Tešíme sa na vás!

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk