ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Stále potrebujeme chrániť zdravie...
autor:   Podľa listu Mons. S. Zvolenského, bratislavského arcibiskupa, predsedu KBS
pridané :  18.07.2020 23:58

Ochorenie je reálnou hrozbou a máme povinnosť chrániť svoje zdravie, aj zdravie každého účastníka zhromaždení v našich chrámoch, preto sa treba správať zodpovedne a dodržiavať opatrenia a hygienické odporúčania: rúška sú v kostoloch stále povinné, nosiť ich nemusia len tie osoby, ktorým spôsobujú vážne dýchacie problémy alebo trpia kožnou chorobou; kto má príznaky ochorenia: kašle, kýcha, alebo smrká, nemá chodiť do kostola; celebrant nemusí mať rúško, ak zachová odstup minimálne dva metre od ostatných osôb; na znak pokoja si ľudia nemajú podávať ruky, a sväteničky pri vstupoch do chrámov majú byť prázdne; odporúčaný spôsob podávania sv. prijímania je do rúk a len vo výnimočných prípadoch do úst, nie naopak; tí, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu prijať do rúk, majú prísť až na záver radu, nie medzi ostatnými.

Sv. prijímanie sa podáva na ruku: ten, kto chce a môže ísť na sv. prijímanie, nech sa postaví do radu. Najprv si dáte dole rúško a vo výške hrude zložíte ruky otvorenými dlaňami nahor do kríža. Zo svojich dlaní tak vytvoríte „trón, do ktorého prijmete Kráľa“ (sv. Cyril Jeruzalemský). Na slová „Telo Kristovo,“ odpoviete „Amen.“ A kňaz / rozdávateľ Vám položí Eucharistiu na otvorenú dlaň. Druhou rukou si hneď pred kňazom hostiu vložíte do úst. Týmto krátkym obradom vyjadrujeme úctu Eucharistickému Kristovi, preto ho máme konať uvážlivo a nikam sa pri ňom nenáhliť.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk