ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Púť mužov v Gaboltove a kurz Muž a nový život
autor:   Stanislav Dugas
pridané :  16.08.2016 11:17

21.8.2016 sa bude konať 14. púť mužov v Gaboltove a pri tejto príležitosti katolícke spoločenstvo Maranatha už po 14. krát organizuje stretnutie mužov s témou Muž a nový život. Témy majú priamu nadväznosť na púť. Kurz sa koná od 18.8. do 20.8.2016. Podrobnejšie na www.maranathapo.sk

Dovoľte mi, muži, tí, čo svoju vieru neberiete vážne, ale aj tí, čo máte zmysel pre Božie veci, aby som vás povzbudil a príďte na púť (odporúčam to spojiť aj s kurzom) obnoviť a posilniť svoj vzťah s naším milosrdným Otcom.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk