ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Prosba o finančnú – sponzorskú podporu prípravy farských misií 2013
autor:   Ladislav Cichý
pridané :  09.02.2013 23:59

Iste ste si už všimli veľké transparenty k misiám na námestí, dali sme už tlačiť aj obrázky s modlitbou, ktoré budeme čoskoro rozdávať v kostole, chystáme plagáty na rozvešanie po meste, misijný bulletin s podrobným programom misií a ďalšie materiály.

Samozrejme, celá informačná kampaň – materiály, všetko čosi stojí, a preto prosíme, ak je niekto ochotný finančne podporiť výrobu týchto materiálov, aj celé naše budúce misie, môže tak urobiť milodarom na fare v hotovosti, alebo zaslať svoj príspevok na bežný účet farnosti (nie na organový účet) s uvedením príspevok na misie, číslo farského bežného účtu: 96281723/0900. Za všetky príspevky vopred PBZ.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk