ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Prečo vtáky na úsvite štebotajú…
autor:   Jozef Kovalík
pridané :  26.05.2019 12:48

Boli ste už niekedy na koncerte? Honosná budova divadla, orchester si za miešania rôznych zvukov ladí nástroje. Zrazu nastane ticho a na mihnutie dirigentskej paličky sa všetky tie zvuky zlejú do jednej krásnej melódie. Jeden koncert som zažil aj ja, a to u nás doma v kuchyni…

Bolo to na úsvite nového dňa, keď sa horúčavy usadili u nás na niekoľko týždňov a človek hľadal aspoň trochu občerstvenia. Smäd ma priviedol do kuchyne. A cez pootvorené okno som začul nádherné zvuky – zvuky koncertu celých kŕdľov vtákov. Tak nádherný koncert som dovtedy ešte nikdy nepočul. Sadol som si a hodnú chvíľu vychutnával nebeských umelcov…

Nedeľa, úsvit nového dňa dávno pred 2 000 rokmi… Horúce udalosti v Jeruzaleme s Ježišom vyvrcholili. Ľud sa vybúril. Veľkňazi a starší ľudu si vydýchli. Ježiš je konečne odstránený z verejného života. Nastal „pokoj“… Len k Ježišovmu hrobu sa ponáhľa skupinka verných žien. Smäd a túžba ich ženú k Majstrovi. Hrôzu piatkových udalostí chcú prekryť vôňou olejov…  Ale hrob je prázdny. Rozpaky vedú ženy k uvažovaniu, do ktorého im vstupujú nebeskí poslovia zvláštnou otázkou: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?“  A odpoveď na ňu je najradostnejšou správou pre celé ľudské pokolenie, pre celý svet: „Niet ho tu. Vstal z mŕtvych.“

Túto správu oznámili nebeskí poslovia ženám, ktoré ju zvestovali ďalej všetkým ostatným. A nebeskí poslovia až do dnešných čias túto správu na úsvite každého nového dňa svojím spevom oznamujú všetkým ľuďom. Jedna moja známa mi raz povedala vetu, že „noc má svoju moc“. Myslím si, že úsvit nového dňa má tú moc oveľa väčšiu…

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk