ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Pozdrav zo Sibíri
autor:   Ondrej Vargovčík
pridané :  20.08.2017 18:30

Drahá farská rodina!

Pred vyše dvoma mesiacmi, na sviatok Panny Márie Pomocnice, ste sa na omši mnohí modlili za saleziánsku misiu na ďalekej Sibíri. Pár týždňov nato ma tam Pán Boh priviedol priložiť ruku k dielu. Do Jakutska − republiky 63-krát väčšej než Slovensko. S don Pavlom Michalkom, ktorý v našej farnosti slúžil ešte pred 4 rokmi, vás z mesta Aldan úprimne pozdravujeme a veľmi pekne ďakujeme za veľkú podporu. Už v tom, ako mi vyšli skúšky v škole, pas, víza atď., bolo cítiť vaše modlitby. Za ne aj za vaše milodary pre misiu vám Pán Boh zaplať.

Dalo by sa písať veľa o milostiach a starostiach, čo nám tu Pán Boh ponúka. O to sa aj snažím na blogu na adrese http://dobrovolnici.saleziani.sk/author/ondrej/ No zatiaľ mi to ide pomaly :) Ľudia, ktorých stretávam, sú veľmi priateľskí a pohostinní, aj keď žijú v biede. Keď sa človek pozrie na mesto, obchodné centrá a koncerty, zdá sa, že to nie je až také zlé. Všetci vravia, že od rozpadu Sovietskeho zväzu sú ľudia lepšie zabezpečení. Ale stačí ísť „v gosti” a človek si uvedomí, že mať doma svoju posteľ, rovnú podlahu či sklo v okeniciach, je stále celkom šťastie. Oveľa viac tu ale gniavi ľudí bieda morálna a duchovná. Mnohým stále spôsobuje hlboké zranenia zlá alebo nedostatočná výchova, keď rodičia chýbajú, pijú alebo sa o deti nestarajú. No obdivujem, že napriek tomu sú ľudia takí zhovorčiví a veselí.

Náplň našich dní je tu veľmi pestrá. Najskôr som bol s misionármi z hlavného mesta Jakutska na detskom tábore. V Aldanskej misii sme tiež robili napríklad viaceré podujatia v prírode pre deti, ale aj doučovali anglický jazyk, hoci sú prázdniny. Sneh je tu skoro celý rok a jar s letom aj jeseňou sa spolu musia pomestiť len do 3 mesiacov. Preto ich treba dobre využiť. Robíme teda rôzne práce na údržbe domu, betónujeme, farbíme fasádu, ale tiež zbierame lesné plody, ako nevyhnutný zdroj vitamínov na dlhú zimu.

Táto misia mala 18. júla jubileum: 25 rokov, odkedy sem prišli saleziáni zo Slovenska. Oslávili sme to nielen skromným spomienkovým stretnutím, no celý rok slávia prehĺbením duchovného života a svojej činnosti mnohými zaujimavými iniciatívami.

V skratke som spomenul dôležité veci, no najdôležitejšie pre nás všetkých je asi to, aby sme si stále očisťovali srdcia a stretávali sa s Ježišom v Eucharistii. Hoci je medzi nami 7-hodinový posun, pri Ježišovi sa môžeme spolu stretnúť vždy. Takže hádam sa stretneme dnes aj zajtra aj... :) +

Pozdravuje vás don Paľo Michalka SDB s ostatná saleziánska rodina v Jakutii.

fotofoto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk