ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Pôstne zamyslenia pre deti // Stretnutie s matkou – Panna Mária
autor:   Lukáš Imrich, kaplán
pridané :  03.03.2018 22:15

Predtým, než Ježiš začal robiť všetky svoje zázraky, predtým, než začal vyučovať v synagógach, predtým, ako si povolal svojich učeníkov, žil Ježiš dlhé roky v Nazarete spolu so sv. Jozefom a  so svojou mamou Máriou. Ona videla, ako rástol, bdela nad ním, keď bol chorý, utešovala ho, keď sa mu stalo niečo nepríjemné. Jednoducho zabezpečila všetko, čo bolo potrebné pre jeho život. Spomedzi všetkých ľudí ho Mária poznala najlepšie.

Keď Ježiš niesol kríž na Kalváriu, prišla k nemu aj ona. Veľmi sa potešil, že znova vidí svoju mamu. Mal ju veľmi rád. Bol jej vďačný za všetko, čo pre neho urobila a spomenul si, ako sa spolu modlili a rozprávali o Nebeskom Otcovi. Keď Mária uvidela utrpenie svojho Syna, neubránila sa slzám. Najradšej by utiekla, aby nevidela jeho bolesť, ale nedokázala ho opustiť, bola s ním až do konca. Trpela, pretože nemohla svojmu Synovi pomôcť. V detstve sa oňho starala, no na krížovej ceste už nezmohla nič.

Aj my máme mamy. Mama je pre nás veľmi drahá a nič nám ju nenahradí. Ďakujme za naše mamy, ktoré nás nikdy neopustia: ani keď ideme do školy alebo vonku, dokonca ani vtedy, keď vyrastieme. Mamy najviac trpia, keď nemôžu pomôcť svojim deťom. Usilujme sa žiť tak, aby naše mamy nemuseli kvôli nám trpieť. Počas tohto pôstneho týždňa skúsme svoje dobré skutky a modlitby zamerať na svojich rodičov.

 

P.S.: Do brožúrky krížových ciest si môžete nalepiť obrázok Panny Márie.

 

Spracované podľa: PARDEĽ, V. „Pôstne kázne pre deti a krížové cesty“

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk