ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Pochod za život 2019
autor:   Marek Michalčík
pridané :  02.06.2019 11:32

Milí priatelia ochrany života, spustili sme oficiálnu registráciu dobrovoľníkov na Národný pochod za život 2019. Zaregistrovať sa môžete cez registračný formulár na stránke Pochodu, registrovať sa je nutné on-line vopred. Záujemcovia musia mať minimálne 15 rokov. Môžu si vybrať zo 14 rôznych tímov na základe vlastných preferencií a voľných kapacít v tímoch. Preto odporúčame neváhať a zaregistrovať sa čím skôr. Ide napríklad o možnosť pomáhať v technickom či gastro tíme. Pomoc bude potrebná aj v ubytovacom a parkovacom tíme. Jedným z tímov bude tiež zdravotnícky tím. Ďalšie možnosti dobrovoľníckej činnosti zistíte na stránke Pochodu. Bližšie pokyny potom pošleme zaregistrovaným záujemcom.

Ďakujeme za vašu priazeň a ochotu. Za tím Národného pochodu za život Marek Michalčík.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk