ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Piatkové sviečkové ružencové pochody
autor:   Lukáš Fero Jaklovský
pridané :  20.01.2018 18:04

Slovensky dohovor za rodinu organizuje v dekanátnych farnostiach sviečkové ružencové pochody. Tieto pochody spolu s podpisovaním petície sú svetskou zbraňou, ktorou chceme odmietnuť ratifikáciu Istanbulského dohovoru a šírenie gender ideológie. Pochody sa budú organizovať vždy každý piatok po večernej sv. omši. Pochod bude začínať vždy v danom kostole a končiť pri okresnom úrade. Počas pochodu sa modlí bolestný ruženec, na čele pochodu sa nesie kríž, hneď za krížom a na konci pochodu bannery  Slovenského dohovoru za rodinu s Fatimskou Pannou Máriou. Na konci pochodu sa prečíta: . Viac informácií o tejto akcii nájdete na internetovej stránke www.slovenskydohovorzarodinu.sk.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk