ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Pešia púť do Levoče
autor:   Saleziánska rodina
pridané :  26.07.2015 08:06

Tohtoročná púť sa začala tradične svätou omšou v piatok ráno. Pri závere svätej omše nás don Pavol požehnal a vyslal na púť. Časť našej skupiny sme vyzdvihli pri kaplnke pod Šancom. Niektorí sme zložili veľké ruksaky do sprievodného vozidla. Pomodlili sme sa ešte k našej Mamke Márii a vyrazili sme.

Aj tohto roku sme mali so sebou batoh úmyslov, kde sme počas púte pridávali úmysly, za ktoré obetujeme túto púť. Cestou sme míňali polia, lúky, lesy, modlili sme sa ruženec a Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Nezabúdali sme na Boha a On nám to odplácal každým krokom. Už len to počasie, ktoré bolo stvorené ako pre nás. Božie slnko nás hrialo nielen na tele, ale aj na duši. 33-členná skupina popri všetkej radosti z prvého dňa začala pociťovať bolesť. Tú bolesť nôh, prvých otlakov, štípance od hmyzu, ťažký batoh, ktorý sa zdal ťažší a ťažší bližšie k prvej zastávke na našej púti v Nižnom Slavkove. No napriek tej bolesti sme nezabudli, kvôli komu sme sa vybrali na púť. Panna Mária nás ochraňovala a povzbudzovala. Ráno po modlitbe sme sa vybrali na druhú polovicu našej púte. Cez noc sme načerpali nové sily, oddýchli sme si a plní energie sme vykročili. Cestou sme sa opäť okrem jedla posilnili aj svätým ružencom a spievaním si pesničiek k Panne Márii. Už ráno sme nahodili svižné tempo, a tak sme dorazili na otváraciu odpustovú svätú omšu, pri ktorej sme ďakovali za celú púť a priniesli sme všetky obety a úmysly, s ktorými sme odchádzali. S radosťou sme prežili sobotňajší večer, zúčastnili sme sa polnočnej mládežnickej omše a išli si oddýchnuť. Ranné lúče a program nás zobudili, aby sme dlho nevylihovali a radšej využili čas na modlitbu a vďaky za celú púť. Nenazdali sme sa a už tu bola záverečná svätá omša, ktorú celebroval poľský kardinál Stanislaw Dziwisz pri príležitosti 20. výročia návštevy sv. Jána Pavla II. v Levoči. Kardinál nás povzbudil, aby aj náš život vyzeral ako jedna púť, v ktorej nesieme samé obety, prosby a vďaky.

Chceme sa poďakovať Tebe, naša Mamka Mária, že si vniesla do našich sŕdc pokoj a radosť. Aj Tebe, náš Ocko, ďakujeme, že sme sa domov vrátili zdraví, a že môžeme posilnení putovať ďalej naším životom za cieľom, ktorým si TY! :)

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk