ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Odmena za miništrovanie
autor:   Michal Verbovský
pridané :  02.11.2019 22:32

Nastala nedeľa. Deň, v ktorý sme boli my, Dávid, Lukáš a ja, pozvaní si vyzdvihnúť odmenu za našu službu ako diváci v hokejovej Steel aréne v Košiciach. Hokejová nálada sa formovala už v aute, v podobe tipovania výsledku či vyhlásení, kto bude nadŕžať Banskej Bystrici a kto naopak, domácemu celku. Cestou sme navštívili dominikánsky kostol, vyprosujúc si plnomocné odpustky pri ikone Matky ustavičnej pomoci. Odtiaľ naše kroky už pomaly smerovali do arény. Čím sme sa bližšie približovali k dejisku, tým väčšmi sme stretávali nadšencov tohto zimného športu.

Po prejdení lístkovej kontroly sme si našli svoje miesta, z ktorých bol nádherný výhľad nielen na ľadovú plochu, ale aj do celého publika. Neutíchajúci domáci fanúšikovia a odvážne bojujúci športovci každého jedného z nás bezpochyby nadchli. Len s údivom sme nazerali na ich šikovnosť. Pomedzi tretiny sme stretli i ďalších Sabinovčanov. Zápas sa skončil síce neuspokojivo, ale priebeh nedeľného podvečera potešil každého. Vďaka patrí Bohu za dar života, obyvateľom fary za realizáciu a pánu Redmanovi za šoférsky doprovod.

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk