ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Náš stretkársky výlet
autor:   Miriamka Kušnírová
pridané :  18.07.2020 23:53

Bolo krásne slnečné sobotné ráno. Dievčatá zo stretiek Šmolkovia a Neskrotní tínedžeri sa spolu so svojimi animátorkami a animátormi vybrali na výlet do Košíc vlakom. Do prímestskej časti Kavečany k bobovej dráhe nás odviezla MHD-ečka. Animátorky nám kúpili 6 jázd. Počas prvých jázd sme pociťovali strach, ktorý sa ďalšími jazdami strácal. Po tomto adrenalínovom zážitku sme sa presunuli na kopec Hradová na vyhliadkovú vežu, odkiaľ bol nádherný výhľad nielen na Košice, ale aj na široké okolie. Zastavili sme sa aj v centre mesta na zmrzlinu. Tam za nami prišiel náš bývalý pán kaplán Lukáš, ktorý nás potom odprevadil na vlakovú stanicu. Po spoločnej modlitbe sme nastúpili do vlaku a vrátili sa do Sabinova, kde nás nemilo prekvapilo chladné počasie.

Ďakujeme animátorom, že nielen v túto sobotu, ale počas celého školského roka sa nám venovali na našich stretkách, ktoré sme navštevovali na fare.

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk