ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Misijná nedeľa a jej zmysel slávenia – 20.10.2019
autor:   Pápežské misijné diela
pridané :  19.10.2019 22:58

V každej farnosti sa slávi Misijná nedeľa ako oslava jednoty a solidarity. Pripomíname si, že Cirkev je celosvetové spoločenstvo a že je poslaná byť znamením lásky pre všetkých ľudí na celom svete. Zároveň sme v tento deň všetci pozvaní zdieľať sa s chudobnými bratmi a sestrami a spoločne sa za seba navzájom modliť. Na Slovensku sa v tento deň modlíme a pomáhame africkej krajine Rwanda.

Cirkev celosvetovo rastie v počte členov. Každý rok vzniká 10 nových diecéz a z prežívania viery v misijných krajinách môžeme prijať veľa nových impulzov. V najchudobnejších krajinách sveta sa nachádza 1100 z 2500 diecéz katolíckej Cirkvi. Zbierka na misijnú nedeľu je najväčšou akciou solidarity na svete. Viac ako miliarda katolíkov podporuje tých najchudobnejších prostredníctvom modlitby a milodarov. Milióny ľudí sa v tento deň navzájom spájajú v modlitbe. Zbierka na misijnú nedeľu je zároveň najstaršou evanjelizačnou zbierkou na svete. V mene pápeža sa v tento deň v každej farnosti sveta koná zbierka pre najchudobnejšie diecézy a krajiny sveta. Zakladateľka Pápežských misijných diel Pauline Jaricotová zdôrazňovala, aby každý, či bohatý alebo chudobný, pomohol v tento deň tým najchudobnejším z chudobných, a to prostredníctvom modlitby alebo milodaru.

Cirkev je viac ako len naša farnosť alebo Cirkev na Slovensku. Cirkev je celosvetové spoločenstvo. Zbierka na misijnú nedeľu sa koná vo všetkých farnostiach celého sveta vrátane tých najchudobnejších. Každý niečo ponúka a čo sa ponúka, je dané tým, ktorí to najviac potrebujú.

PMD si v tomto roku zvolilo ako nosnú krajinu pomoci Rwandu. Je to krajina s územím ako polovica Slovenska, ale a s dvojnásobným počtom obyvateľov (11 miliónov). Je to krajina v srdci Afriky, krajina kopcov a červenej zeme plná pracovitých a pokojných ľudí. Na jar roku 2019 ju navštívil aj tím PMD a TV LUX pripravila film, ktorý nám ju pomôže priblížiť. Misijný kalendár na rok 2020 pripravujú PMD na Slovensku z fotografií získaných počas cesty. Kresťania a kresťanky v tejto krajine žijú svoje poslanie radostne a sú príkladom viery prežívanej s radosťou. Žijú z presvedčenia, že sú pokrstení a poslaní.

Prešlo už 25 rokov od ničivej genocídy v Rwande. Aj keď príslovie „čas lieči všetky bolesti“ môže znieť s nádejou, veľa ľudí v tejto malej africkej krajine potrebuje duchovnú a aj praktickú pomoc. V apríli 1994 v Rwande vypukla séria masových vrážd. Za 100 dní bolo umučených a zabitých takmer milión ľudí, čo predstavovalo 20 % populácie. Bola to jedna z najhorších genocíd vo svete. Rozbitá bola nielen krajina, ale i vzťahy medzi ľuďmi a rodinami. Títo ľudia potrebujú nádej a liečivú silu lásky a Božej milosti, ktorú im ponúka Cirkev. Mnohí kňazi, rehoľné sestry a laickí misionári ponúkajú služby pomoci zameranej na odpustenie a milosrdenstvo.

logo

 

Motív plagátu k Misijnej nedeli 2019

Na plagáte sa nachádzajú dvaja chlapci Joseph a Silvan z Centra svätého Antona v meste Nyanza, ktoré vedie slovenský misionár v Rwande Vlastimil Chovanec RCJ. „Centrum sa zameriava na starostlivosť o deti – poskytuje im stravu, ubytovanie, lekársku starostlivosť, vzdelávanie a ošatenie. Centrum prijíma a vzdeláva deti z ulice, ktoré často utekajú pred chudobou z domu a usádzajú sa v meste, kde sú vystavené riziku upadnutia do drogovej závislosti a kriminálnej činnosti,“ vysvetľuje misionár Vlastimil Chovanec. Naľavo je Joseph, má 6 rokov a od 3 rokov žil na ulici, spal v kanáloch a pri ceste. Napravo je Silván, ktorý má 10 rokov. Extrémna chudoba ho prinútila žiť na ulici, aby si tam vyžobral jedlo. Obaja nesú vodu k domčeku, kde teraz bývajú. Vodu používajú na umývanie, na čistenie podlahy a na vypratie šatstva, ktoré si perú v sobotu za asistencie vychovávateľky.

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk