ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
MIKE 2019
autor:   Lucián
pridané :  02.06.2019 11:27

Čo je MIKE?? Stretnutie MIništrantov KošickEj arcidiecézy. Jeho cieľom je, aby sa miništranti spolu stretli so svojím arcibiskupom, zasúťažili si, spoznali ostatných svojich kolegov z iných kútov arcidiecézy. MIKE je tiež formou odmeny za celoročnú liturgickú službu vo svojich farnostiach. Prinášame Vám pár postrehov o akcii očami účastníkov.

„Najviac sa mi páčilo, že tam bola voda a guľáš zadarmo.“ (Matúš Rabatin)

„Cawte ľudia – diváci moji. Mne sa najviac páčila pitná voda, chipsy, jedlo, guľáš, tombola a ešte ostatné veci.“ (Dávid Kollár)

„Mne sa najviac páčilo pohostenie v podobe pitnej vody a guľášu.“ (Lukáš Kollár)

„Mne sa páčilo, že tam bol zadarmo guľáš. Mohli sme sa napiť, keď sme boli smädní. Bola tam dobrá atmosféra.“ (Jakub Kollár)

„Mne sa páčilo, že tam boli hry a veci zadarmo v podobe guľášu a pitnej vody.“ (Daniel Špinler)

„Mne sa páčila kázeň nášho vdp. biskupa Mareka Forgáča a po omši bezprostredná otázka od chlapcov, ako sa volala jeho frajerka.“ (Šimon Rabatin)

fotofoto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk