ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Kritériá života
autor:   Peter Špireng
pridané :  02.11.2019 22:33

V roku 1920 sa na súde v New Yorku konalo dedičské konanie po zomrelom miliardárovi Menfortovi. Advokát čítal: „Všetok majetok odkazujem svojej jedinej dcére Gracii. Majetok však dostane iba vtedy, keď sa zriekne svojej katolíckej viery.“ Nastalo ticho. Advokát dcére zosnulého položil otázku, či sa zrieka svojej katolíckej viery. Ona do napätého ticha odpovedala: „Nezriekam.“ Sudca sa jej spýtal: „Ste si vedomá toho, že celý majetok prepadá v prospech štátu a vy z neho nebudete mať ani cent?“ Ona pevne odpovedala: „Áno, som si toho vedomá.“ Konanie sa skončilo, majetok prepadol v prospech štátu. Sudcovi to však nedalo a spýtal sa jej: „Ako ste to mohli urobiť, veď tu ide o obrovský majetok?“ A ona odpovedala: „A čo by som z toho mala na tých pár rokov života? Ja neviem, koľko času ešte od Pána Boha dostanem. Čo by som z toho mala, keby som zaprela Pána Boha? Myslíte si, že by som bola šťastnejšia a že majetok môjho pozemského otca je väčší ako majetok nášho nebeského Otca, ktorý má aj pre mňa pripravený v nebi?“ Čo si zvolíš? Život, smrť, bohatstvo, možno strádanie, chudobu? Nie je to len o tejto voľbe. Je to aj o tom, akú voľbu použiješ pri výbere svojho životného správania.

„Ja, tvoj Boh, ti ponúkam prikázania. Ponúkam ti také kritériá života, ktoré keď si vyberieš a budeš podľa nich žiť, budú cestou ku šťastiu.“

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk