ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Kresťania sa stretli na spoločnej ekumenickej bohoslužbe
autor:   Lucia Mihoková
pridané :  27.01.2018 13:31

Tohtoročné ekumenické modlitbové stretnutie za jednotu kresťanov sa uskutočnilo v Sabinove v piatok 19.1.2018 vo Farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa. Pri kazateľnici sa počas neho striedali kňazi všetkých cirkví, udeľujúci požehnanie veriacim, spojeným v modlitbe a piesňach v jedno spoločenstvo. Reťaz jednoty bolo možné vnímať nielen duchovne, ale fyzicky počas spoločnej modlitby Otčenáš, keď veriaci zo všetkých cirkví vytvorili držaním sa za ruky spoločnú reťaz. Príhovor v homílii mal hosť, rektor kňazského seminára v Košiciach, vdp. Štefan Novotný. Poukázal v ňom na to, že zjednocuje a oslobodzuje nás jedine Kristus. Veriacich povzbudil, aby sa nebáli podobne ako žena trpiaca 12 rokov na krvotok stretnutia s Ježišom, ktorý prináša nielen fyzické, ale aj duchovné uzdravenie, a ktorý môže aj mŕtvych vzkriesiť, podobne ako 12-ročnú Jairovu dcéru. Ukázal aj na to, že jednota je možná v duchovnej rovine, aj keď možno inštituciálny a vieroučný ekumenizmus na seba narážajú. V závere svojho príhovoru rektor kňazského seminára pripomenul aj slová pápežského kazateľa Raniera Cantalamessu, ktorý pri 100. výročí slávenia Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (18. – 25. januára 2008) pripomenul, že vojaci si pred ukrižovaním Ježiša rozdelili šaty na 4 časti, tuniku však nechali celú. Rozdelenie šiat vníma ako rozdelenie cirkvi, no tuniku ako obraz jednoty, ktorá je možná len v Božom duchu. V závere zaznela ešte v angličtine aj pieseň Pravica Božia,  ktorú zložili v auguste 1981 na workshope Karibskej konferencie cirkví. Pieseň sa stala „hymnou“ ekumenického hnutia v tejto oblasti a bola preložená do mnohých jazykov. Práve karibskí kresťania pripravili tému tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. V tejto oblasti 500 rokov dochádzalo pri kolonizácii k zotročovaniu a domáce obyvateľstvo videlo v jeho ukončení zásah Božej ruky. Za motto tohto týždňa si vybrali preto pieseň Mojžiša a Mirjam (Exodus 15, 1 – 21), v ktorej sa ospevuje víťazstvo nad útlakom (vyslobodenie Židov z Egypta). Jej téma sa odrazila aj už v spomínanej piesni Pravica Božia.

fotofotofoto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk