ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Karanténa s Kristom
autor:   Juraj Vrábel ml.
pridané :  21.03.2020 20:28

Máme to potvrdené: aj na Slovensku nás čaká televízna Veľká noc. Je to nepríjemná vec a forma ďalšej skúšky – mimoriadny čas, ktorým nás Kristus navštívil v čase pôstu... Dá sa prežiť aj s Ním. On tiež zažil „karanténu“ – pôst 40 dní pred účinkovaním na púšti – bol tam pokúšaný, no odolal... Zažil ju aj v Getsemani, keď sa s ním ani traja jeho najverenejší nevládali modliť, ešte dokonca aj tam ho satan pokúšal (môžete si to pozrieť vo filme Umučenie Krista od Mela Gibsona, je to tiež televízna Krížová cesta). Ak to celé, čo sa deje okolo nás vezmeme ako Krížovú cestu, a to práve teraz cez pôst, dáme tomu lepší zmysel. Sme vlastne ako Šimon z Cyrény – ten tiež nechcel niesť kríž, no legionári ho prinútili. My tiež nechceme chorobu ani karanténu, no musíme to zažiť, sme prinútení. Uvedomil si Šimon komu to vlastne pomáha? Nie. My však máme teraz, nech to znie akokoľvek divne tiež možnosť niesť kríž s Kristom. Tak ako Šimon z Cyrény. Sme tiež donútení. Sv. Pavol k tomu dodáva: „Teraz sa radujem v utrpeniach pre Vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev. (Kol 1,24). Čas milosti a skúšky je tu, nepremárnime ho, ale prežívajme ho s trpiacim Kristom. Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k Tebe s dôverou utiekame!

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk