ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Hneď o nás povedzte Ježišovi
autor:   Terka Vargovčíková
pridané :  17.02.2018 20:42

Manželstvo záväzok, dobrodružstvo, rozhodnutie, láska...?

Pápež František v exhortácii Amoris Laetitia hovorí: „Pár, ktorý miluje a plodí život, je skutočnou živou „sochou“ schopnou znázorniť Boha Stvoriteľa a Spasiteľa... Boh Trojica je spoločenstvom lásky a rodina je jeho živým odrazom.” My, ktorí manželstvo žijeme, by sme však chceli protestovať proti takej nekonečnej zodpovednosti. Teda aspoň ja. No keď rozmýšľam, odkiaľ som prijala prvé obrazy Boha ... Ak čítame pápežove slová ďalej, vnímame, že nie sme na ten veľký dar a záväzok sami. Od začiatku nie sme sami. A v tejto farnosti zvlášť. Som vďačná za všetky aktivity farnosti, za ľudí z práce, ulice, spoločenstiev. Viem, že o nás hovoria Ježišovi. Presne tak, ako nás po nedeľnom evanjeliu povzbudzoval pán kaplán Liška. A možno si spomínate, že aj pán kaplán Sitarčík nás pri ohláškach často prosil: „Vy najlepšie viete, čo tých mladých v manželstve čaká, tak priložte za nich aspoň Otče náš.”  My už vieme, že ich tam čaká rozprávka aj realita. Paradoxne obe stále prítomné. Paradoxne druhá neuveriteľnejšia ako prvá.

 

 

O skale

 

Tam, kde sa piesok nesype

a iskry pršia z nárazov​ ​o​​ ​kameň​,​

stále sa hľadáme.

 

Z nôt lano spúšťaš do hĺbky

jaskyne času

a​ž k maľbám na stene.

Strážia, čo kradne deň.

 

​Poslaním ​​horí​š​ ​z​ pradiaľky.​​

Si meteorit​.

Vieš čiaru želan​í

do bodu pretaviť.

Aj štítom vieš byť, aj základom,

kresadlom, medzou, schodom do neba.

Vieš brúsiť ostrie, zomlieť na chleba,

ponúknuť tieň, ochrániť prameň.

A vieš byť múrom, ktorý hlavou neprerazím.

 

Nie tam, kde​ ​​prázdno mrazí​.​​

Tam, kde sa piesok nesype

a iskry pršia z nárazov ​o​ kameň,

tam ​s​a dá stavať.

 

Viem, že sa nezmeníš​.​

S premenou zrastený

s​i moja​ skala​.

 

 

R​ealita

 

Museli sme vzlietnuť až nad modré z neba,

prejsť pol života

a prežiť celý svet,

aby sme si  konečne priznali,

ako sme ​si​ nekonečne vzdialení​.​

– A predsa...

Niekde vysoko,

vysoko nad všetkými cestami a myšlienkami,

kde sa každá vzdialenosť, každá chvíľa

môže vrátiť svojmu účelu,

tam sú naše mená stále spojené.

 

Už vieš​ -

krehké spojenie chráni večný Otec,

mocný Boh,

zázračný Radca,

Knieža pokoja​.

 

​Boh s nami.

 

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk