ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Farské informácie k pandémii – od 2. novembra 2020
autor:  
pridané :  05.11.2020 08:31

Od 2. 11. 2020 je možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať:

a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. 10. 2020 do 1. 11. 2020;

b) certifikátom s negatívnym výsledkom antigénového testu na COVID-19 vykonaným od 29. 10. 2020 do 1. 11. 2020 pri celoplošnom testovaní;

c) v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (prechladenie, kašeľ, nádcha a pod.), je osoba povinná zostať v domácej izolácii;

d) ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.

Verejné bohoslužby budú ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov.

Na základe toho v našej farnosti slávime bohoslužby:

  • Sabinov o 6.45 a 18.30 (pondelok – sobota), v nedeľu o 10.00 hod. za farnosť,
  • filiálky o 18.30 v dni podľa rozpisu,
    v nedeľu Jakubovany 9.00 a Orkucany 10.30 hod.,

na prijaté omšové úmysly, tak ako boli dohodnuté a zverejnené na farskej stránke a výveskách,

vstup do kostola len pre osoby s negatívnym testom na COVID-19.

Na sv. omši môže byť 6 osôb vrátane kňaza, takže v Sabinove môže prísť na sv. omšu max. 5 osôb z rodiny, na ktorej úmysel je daná bohoslužba slávená tak, že svoju účasť nám vopred nahlásia na farskom tel. č. 051/452 3784 a potom prídu 15 min. pred sv. omšou ku vchodu do sakristie (ostatné vchody budú zatvorené), aby sme im umožnili zúčastniť sa sv. omše – ale len s negatívnym testom na Covid-19.

Na filiálkach sa môžu na sv. omši zúčastniť max. 4 osoby z rodiny (tam bude aj kostolník / -čka), na ktorej úmysel je daná bohoslužba slávená tak, že prídu tiež 15 min. pred sv. omšou ku vchodu do sakristie (ostatné vchody budú zatvorené) – ale len s negatívnym testom na Covid-19.

Pre pohreby, sobáše a krsty platí: môžu sa konať, ale s obmedzením počtu prítomných jedna osoba na 15 m2 vo vnútri – v našom farskom kostole max. 34 osôb (kostol má 525 m2). Sviatosti sa môžu vysluhovať na individuálnej báze, bez spoločného zvolávania veriacich.

Verejné spoločné pobožnosti, procesie, farské stretnutia sa nekonajú.

Farský kostol bude otvorený,

vstup do kostola len pre osoby s negatívnym testom na COVID-19.

v pracovných dňoch (pondelok – piatok)

od 8.00 iba po mrežu (ako to bývalo bežne – v predsieni môže byť iba jedna osoba, ostatní musia počkať vonku s dodržaním odstupov)

od 16.00 do 18.00 celý kostol (ako počas spovednej služby) ale vo vnútri môže byť naraz max. 34 osôb (farský kostol má 525 m2)

v nedeľu od 15.00 do 18.00 hod. (súkromná adorácia)

Sv. prijímanie mimo sv. omše – počas spovednej služby a v nedeľu 15.00 – 18.00 hod.

Vyspovedať sa môžete v kostole (pondelok – piatok) od 16.00 do 18.00 hod., k dispozícii budeme ako počas spovednej služby.

V prípade potreby si môžete dohodnúť osobné stretnutie s kňazom na tel. č.: 051/452 3784, alebo mailom: sabinov@rimkat.sk

Farská kancelária funguje v úradných hodinách ako zvyčajne.

Nedeľná sv. omša s úmyslom za farnosť bude odslúžená vo farskom kostole o 10.00 hod., môžete sa duchovne spojiť s nami v tomto čase, alebo pri sledovaní prenosu sv. omše cez rádio Lumen alebo TV Lux. Z kaplnky sv. Michala v Košiciach bude vysielaná svätá omša na www.telke.sk; a tiež na stránke arcidiecézy každú nedeľu o 10.30 hod.

Pri vysluhovaní sviatostí platia všetky platné epidemiologické a hygienické nariadenia.

Farské katechézy budú pokračovať až po uvoľnení zákazu hromadných podujatí.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk