ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
DOD – Košický seminár 2019
autor:   Lucián
pridané :  20.05.2019 11:10

Tradične každý rok na 4. veľkonočnú nedeľu, nedeľu Dobrého Pastiera, košický seminár otvára svoje brány a pozýva rodiny seminaristov, priateľov a farníkov nahliadnuť do svojich príbytkov. Aj tento rok sme prijali toto pozvanie. Prinášame Vám pár postrehov o akcii očami účastníkov.

„V rámci programu sa mi najviac páčila scénka s pokazeným rádiom. Frekvencia rádia preskakovala v rámci 3 staníc: futbalový zápas, denná pracovná náplň robotníka JRD a kulinárska relácia.“ (účastník)

„Dnes sa mi páčilo, že sme mohli jesť a piť. Tombola bola super. Ďalej sme boli na hokejovej FUN-ZÓNE, v ktorej som si dal namaľovať na líce našu vlajku.“ (Dávid Kollár)

„Na DOD sa mi páčil program a tombola, pretože som vyhral tlačiareň. Páčila sa mi aj hokejová FUN-ZÓNA s množstvom atrakcií pripravených pre hokejových fanúšikov. Pozreli sme si troška hokej. Mám z toho krásny zážitok a dobrý pocit.“ (Lukáš Kollár)

„Páčilo sa mi, že sme boli na hokejovej FUN-ZÓNE. Prehľadávali nás, ako keby sme boli nejakí kriminálnici. V seminári nás ponúkli výborným guľášom. Program bol celkom dobrý. Môj brat vyhral tlačiareň, tak sme spokojní. Bolo to super.“ (Jakub Kollár)

„Páčilo sa mi, keď sme prišli do seminára. Sv. omša bola najväčšia pecka. Ďalej sa mi páčilo, ako sme hodinu putovali k hokejovej FUN-ZÓNE a pri vstupe ma prehľadávali. Veľmi ma teší, že som si z Košíc domov priniesol pár suvenírov.“ (Jozef Režo ml.)

„Najviac sa mi páčilo, že sme mohli byť na hokejovej FUN-ZÓNE. Vstup na ňu a prehľadávanie bolo úžasné. Ďalej sa mi páčilo, ako sme si zo stolov brali sladkosti. Obed bol perfektný.“ (Milada Režová ml.)

„Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!“ (Lk, 10, 2)

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk