ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Birmovka podľa birmovancov
autor:   Michal Verbovský
pridané :  04.07.2020 23:04

Po dvoch rokoch aktívnej formácie prišiel deň, ktorým sa začala naša kresťanská dospelosť – birmovka. Je úžasné pocítiť posilu od Boha a je radostné poznať Jeho obrovskú otcovskú starostlivosť. Prinášam odpovede ďalších birmovancov na otázku: „Čím bola a je pre teba sviatosť birmovania?“

Kristína: Sviatosť birmovania bola pre mňa veľkým zážitkom. Na začiatku to bol menší stres, ktorý ale neskôr vystriedal pocit radosti a vďačnosti, že som o krok bližšie k Pánu Bohu.

Lucia: Sviatosť birmovania je zážitok, na ktorý nikdy nezabudnem. Som vďačná za dva roky plné radosti a smiechu (a jedla ) v kolektíve úžasných mladých veriacich, s ktorými sme vytvorili skutočné spoločenstvo. Keď ma otec biskup pomazal krizmou a dal mi birmovné meno, naplnila ma obrovská, neopísateľná radosť zo života. Bola som šťastná ako nikdy doteraz.

Adam: Birmovka mi naozaj dala 7 darov Ducha Svätého. Pociťujem ich aj pri jednoduchej konverzácii alebo pri riešení nejakého problému. Len stačí veriť, že Boh existuje, a že je jediný. Keď je Boh na 1. mieste v tvojom živote, všetko je na správnom mieste!

Natália: Bola pre mňa plná očakávaní, teraz je veľkým požehnaním a určite bude pre mňa obrovskou náplňou. Vďaka príprave na túto sviatosť som získala nové vedomosti, a najmä nesmiernu túžbu po Duchu Svätom. Ten čas prišiel a som naplnená jeho plnou prítomnosťou. Áno, dva roky prípravy sú za mnou, no život naplnený Duchom Svätým predo mnou. Som vďačná za VŠETKÝCH, ktorých som za tie dva roky spoznala, lebo aj vďaka nim som spoznávala to čaro a konanie Ducha Svätého v mojom živote.

Povzbudzujeme všetkých, čo sa na prijatie tejto sviatosti pripravujú, aby si tento čas príprav vážili a využili na maximum. Veď výsledná radosť a pomoc do životného poslania je neopísateľná!

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk