ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
23.05.2010

piatok 28. 5. 2010:

  • 16.30 - kajúca pobožnosť s možnosťou spovede
  • 18.00 – novéna k Duchu Svätému + predstavenie birmovancov

...(celý článok)

22.05.2010

Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom múdrosti, aby sme spoznali márnosť pozemských vecí a iba nebeského Otca, jediné a najvyššie dobro, milovali a v ňom vyhľadáva...(celý článok)

Eva Voskárová
22.05.2010

Už v Starom zákone sa stretávame so Sv. Duchom. Stále sa prejavuje ako činnosť a dynamika (ako vánok či víchrica). Je vo vzťahu s Otcom i Synom, s Cirkvou aj osobne s každým človekom...(celý článok)

Saleziánska rodina
22.05.2010

Saleziánska rodina vás srdečne pozýva osláviť sviatok Panny Márie Pomocnice v nedeľu, 23.5.2010 so začiatkom o 14:30 hod. v saleziánskom stredisku. Všetci, ktorí veríte v usta...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
22.05.2010

Milé deti,

Po dlhom čase na gymnáziu v Jeruzaleme sa George/Manolin vrátil opäť domov. Nie však na dlho. Ani po rokoch strednej školy ho neprešla túžba stať sa misionárom a...(celý článok)

CZŠ
22.05.2010

Jedného krásneho dňa, konkrétne 13.5.2010, sa zamestnanci našej školy „nalodili” do autobusu a vydali sa na spanilú jazdu do Poľska, dobýjať hrad Niedzica, ktorý nás už na prvý ...(celý článok)

22.05.2010

Skúška oblečenia detí: Sabinov - krajčírstvo Haleluja (pri pošte)

  • streda 26. máj 14.00 – 17.00 hod.
  • štvrtok 27. máj 14.00 – 17.00 hod.
  • <...(celý článok)
15.05.2010

„Všetkým sa začalo driemať a zaspali.“ (Mt 25, 5)

Až sa mi to nechce veriť! Ako je to možné, že pred svadbou zaspali? Keď si spomeniete, akou naháňačkou bola p...(celý článok)

Jana Ptaková
15.05.2010

Každý rok pripravuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí dve misijné púte na Slovensku. Jedna je v Rajeckej Lesnej a tá druhá v Levoči. Tieto púte sú poďakovaním pre v...(celý článok)

CZŠ
15.05.2010

všetkým, ktorí v sobotu 8.5.2010 podporili myšlienku účasti našich žiakov na MS v programovaní robotov v Singapure svojou účasťou na benefičnom koncerte.

V jeho prvej, hu...(celý článok)

15.05.2010

Skúška oblečenia detí: Sabinov - krajčírstvo Haleluja (pri pošte)

  • streda 19. máj 14.00 – 17.00 hod.
  • štvrtok 20. máj 14.00 – 17.00 hod.
  • <...(celý článok)
08.05.2010

Vždy je s nami tá, čo viem, že ľúbi moje srdce, moje ruky, moju tvár, vždy je blízko tá, čo viem, že chráni každý úsmev, čo mi život dal.

- „Lucia, už je čas! Už ...(celý článok)

Silvia Kučerková
08.05.2010


Vie o nás všetko. Viac, než mnohí iní.
A napriek tomu nikdy nesklame.
A nespomína dlho na prečiny.
O kom to vravím? Predsa o mame.

Mama. Ten človek, čo najdl...(celý článok)

ôsmačky CZŠ sv. Jána Krstiteľa
08.05.2010

V dňoch 29.4. – 1.5.2010 sa konalo sústredenie speváckeho zboru Cantabile a hudobnej kapely CZŠ v Rekreačnom zariadení Lúčka-Potoky.

Keď sme dorazili, ubytovali sme sa a moh...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
08.05.2010

Milé deti,

naši priatelia sa vydali na cestu poznávania miest, kde žil Pán Ježiš. Prechádzali mestom Jericho, kde Pán Ježiš uzdravil slepého a na úpätí neďalekého vrchu...(celý článok)

08.05.2010

Spovedanie rodičov a príbuzných:

  • Sabinov - piatok 14.máj 15.30 hod.
  • Jakubovany - sobota 15.máj 17.00 hod.

Nácviky (deti a rodičia):...(celý článok)

Lucia Mihoková
01.05.2010

Peter a Ján vystupovali o tretej hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu. Práve prinášali istého muža, ktorý bol od narodenia chromý. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa...(celý článok)

Hana Šimčíková, koordinátor projektu
01.05.2010

Počas Veľkonočnej vigílie sme s veľkou radosťou boli svedkami krstu dvoch mladých dievčat z Turkmenistanu, ktoré sú na štúdiách v rakúskom Gamingu na katolíckej univerzite. Ako krs...(celý článok)

Lucia Kužmová
01.05.2010

Ako to už býva zvykom, tak aj tento rok na nedeľu Dobrého pastiera 25. apríla 2010 sme sa vybrali do Košíc na Deň otvorených dverí do kňazského seminára sv. Karola Boromejského a na...(celý článok)

Peter Cehelský (CZŠ)
01.05.2010

Pondelkové ráno sa v našej škole začína obyčajne svätou omšou. Prítomní žiaci z 9.B prosili o niečo viac ako inokedy. Barbora Lažová, žiačka 9.B, si v tento deň trúfla prekona...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk