ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Mgr. Júlia Pavelová (CZŠ)
14.11.2009

Ďalším dielom seriálu o voliteľných predmetoch na našej škole je predmet Cestovný ruch. Tento bol do výučby zaradený pre zvyšujúci sa záujem žiakov a mladých ľudí o ...(celý článok)

Bohuš Živčák, Rieka Života, Podolínec
07.11.2009

25.11. – 10.12. nás čaká misijná cesta do Nairobi v Afrike, kde by sme mali v dvoch farnostiach viesť misijnú obnovu a konferenciu pre mužov. Prvá zastávka bude vo farnosti Embulbul, k...(celý článok)

Kňaz očami Pavla Straussa (Ecce homo)
07.11.2009

Boh dáva svetu kňazov, aby oni dávali svet Bohu. Dnešný laik žiada od brata kňaza viac než vysluhovanie sviatostí a úradovanie. Túži po apoštolskom vzore v kňazovi so všetk...(celý článok)

T.M.
07.11.2009

Pane náš, Ty Vládca, Režisér mocný, priveď nás na miesto či scénu, kde nás chceš mať Ty.

Vládca neba i Zeme, na kolenách pred Tebou skloniť hlavu chceme, múdrosťou, ve...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
07.11.2009

Čarodejník Ndobo je stále neoblomný vo svojom boji proti Pátrovi Augustínovi. Nechce vidieť jeho dobrotu a túžbu pomôcť všetkým; čarodejník myslí iba na seba. Len čo ošetril zra...(celý článok)

Mgr.Zuzana Summerová (CZŠ)
07.11.2009

Ďalším z voliteľných predmetov, ktoré ponúka naša škola v rámci školského vzdelávacieho programu, je Tvorba a ochrana životného prostredia.

Každého z nás pote...(celý článok)

CZŠ 3.A
07.11.2009

Všetkozlatka

Bola raz jedna pani, ktorá všetko chcela. Preto ju každý volal Všetkozlatka. Myslela si, že má všetko doma a chodiť vonku jej netreba. No predsa však doma niečo...(celý článok)

Eva Burgrová
07.11.2009

Pozvánka na fotoreportáž a prezentáciu spojenú so slovom o putovaní po svätej zemi.

12.11.2009 o 16.30 hod. v kultúrnom centre Na korze Sabinov.

...(celý článok)
Margita Kiktavá
01.11.2009

„BUĎ vo svete ako pútnik, ako hosť,“ radí Tomáš Kempenský v Nasledovaní Krista. Ako to odporuje našej potrebe mať istotu, túžbe zhromažďovať, budovať svoje domy – svoje ...(celý článok)

Apollinaire
01.11.2009


Tváre sa našli v bielej stene
A vzlyk sa náhle v hrdlách zlomil

Jak páper snehu do jesene
Do bielych dlaní tvár som sklonil
Padli listy zasnežené <...(celý článok)

Mons. Prof. Dr. A. Fabian, PhD, L. Cichý
01.11.2009

Pozývame vás na gospelový program Via lucis, ktorý vznikal od roku 2000 v spolupráci s viacerými hudobníkmi. Samotná Via lucis (Cesta svetla) je liturgická pobožnosť, ktorej au...(celý článok)

Gitka
01.11.2009

„Zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami.“ Sk 1, 8

Je tu opäť ten zvláštny milostivý čas, keď naši milovaní mladí, stojac pred životom p...(celý článok)

Jana Ptaková
01.11.2009

2. novembra, keď si spomíname na našich drahých zosnulých, sa v modlitbách zjednotíme aj za nenarodené, ľudskou rukou zabité detičky, ich rodičov, ale aj lekárov a zdravotné ses...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
01.11.2009

Milé deti,

keď George zbadal hada, úpenlivo začal prosiť anjela strážneho o pomoc. Had sa už k nemu približoval, keď vtom pribehli opice a kokosovými orechmi hada z jaskyne v...(celý článok)

Jana Ptaková
01.11.2009

Za zamračeného, ale veterného sobotňajšieho popoludnia sme sa vybrali splniť povinnú jazdu každej jesene. S radosťou sme šli prevetrať našich šarkanov.

V piatok sme ešte ...(celý článok)

Dagmar Baluchová
24.10.2009

„Všetkých vás doma pozdravujem opäť z Turkmenistanu, a to už počas našej štvrtej misijnej cesty. Vďaka Bohu, dvere sú tu pre nás stále otvorené...“ týmito slovami začína mini...(celý článok)

Lucia Mihoková
24.10.2009

„Je to pre ňu lepšie, no bude mi chýbať,“ povedala som pred necelým mesiacom priateľovi, keď sa ma snažil po pohrebe starej mamy rozveseliť. V mysli sa mi pritom vynorila usmievav...(celý článok)

Peter Cehelský (CZŠ)
24.10.2009

Tento týždeň prinášame krátke nazretie do ďalšieho voliteľného predmetu, ktorým je Technika.

Dnešný svet je preplnený technickými prostriedkami. Nezamýšľame sa,...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
24.10.2009

Milé deti,

naši priatelia sa rozhodli, že sa vydajú na výlet do hôr. Pripravili, čo bolo potrebné na cestu a ešte pred odchodom spolu poprosili anjelov strážnych o ochranu. ...(celý článok)

Veronika
18.10.2009

Prvý októbrový víkend bol vo väčšine saleziánskych diárov obsadený Akciou: Animátor. AKCIA: ANIMÁTOR s podtitulom „IDEM JA!“ je celoslovenské stretnutie animátorov ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk