ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Slovenské misijné hnutie
25.05.2013

Klub slovenského misijného hnutia v Košiciach ďakuje celej farnosti aj s filiálkami za bohatú zbierku darov, ktorými pomáhate mnohým misionárom v zahraničí, ale aj u nás v niektorýc...(celý článok)

eRko animátori
25.05.2013

Ako prežiť týždeň bez televízora alebo počítača, tabletu či mobilu? Je to jednoduché! Môžeme sa viac venovať darom, talentom, ktoré sme dostali od Pána Boha. Každý z nás v sebe...(celý článok)

25.05.2013

Pozývame všetky deti na súťažné popoludnie v rámci dňa detí, ktoré bude 1. Júna 2013 od 14.00 hod. v centre mesta. Pripravené budú stanovištia pre...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
25.05.2013

Milé deti!

Skúsili ste sa niekedy pozerať priamo do slnka? Ak áno, určite vás rýchlo rozboleli oči. Veľký nápor svetla naše oči nie sú schopné zniesť. Nemôžeme ...(celý článok)

20.05.2013
Fotografie z kolaudácie nášho nového organu (11. 5. 2013) a z inauguračného koncertu (12. 5. 2013) si môžete pozrieť v novom albume vo fotogal...(celý článok)
Saleziánska rodina
18.05.2013

Už sa to blíži!!! Po čase tvrdej práce sa dočkáme odmeny za sily a námahy vložené do projektu na obnovu nášho strediska. Pod záštitou Panny Márie Pomocnice sa nám darí celkom ús...(celý článok)

Spoločenstvo Dom Júdov
18.05.2013

Pozývame vás na modlitbu chvál, ktorá bude v piatok 24.5. po večernej svätej omši vo farskom kostole.

...(celý článok)
Peter Kuriško, kaplán
18.05.2013

Milé deti!

Túto nedeľu máme veľkú slávnosť – Zoslanie Ducha Svätého, alebo sa táto slávnosť nazýva aj sviatok Turíc.

Apoštoli dostali Ježišovho Ducha, aby ...(celý článok)

11.05.2013

Pozývame na slávnostný inauguračný koncert nového organu nedeľu 12. mája 2013 o 19.30 hod. vo farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove.

sólista: Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD.

...(celý článok)
Peter Kuriško, kaplán
11.05.2013

Chlapci a dievčatá!

Vo štvrtok sme mali slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Pán Ježiš odišiel k svojmu Otcovi do neba.

Znamená to ale, že nás Ježiš opustil...(celý článok)

Juraj Vrábel ml.
11.05.2013

Dňa 13. mája si Cirkev pripomína dve výročia. Jedno je významným medzníkom v dejinách spásy, no to druhé by sme si najradšej ani nepripomínali.

13. mája 1917 sa Panna Már...(celý článok)

Dionýz Takács, Ladislav Cichý
04.05.2013

Na budúcu sobotu, 11. mája 2013, prebehne v našom farskom kostole kolaudácia nového organu, čo bude posledným krokom jeho realizácie. ...(celý článok)

Jana Koláriková
04.05.2013

Možno niektorí ľudia ani nevedia, komu vlastne naša charita v Sabinove pomáha. Pomáha blížnym, ktorí často majú menej talentov, darov, možno zdravia alebo menej možností zamestnať ...(celý článok)

eRko animátori
04.05.2013

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden Sabinov. V tomto mestečku sa raz animátori s p. kaplánom rozhodli, že pôjdu na výlet do Belianskej jaskyne a na Levočskú horu. Aby neboli sami, tak si po...(celý článok)

04.05.2013

V máji bude tomu 26 rokov, čo zomrel p. dekan Ďurčák. Na Veľkú noc nám takto rozdal vajíčka:

Vajíčko slávika – by som dal deťom. Slávik je pekne sfarbený vtáč...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
04.05.2013

Milé deti!

V dnešnom evanjeliu nám Pán Ježiš hovorí veľmi dôležité posolstvo: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a u...(celý článok)

spoločenstvo Dom Júdov
04.05.2013

„Naša viera najviac rastie vtedy, keď pomáhame rásť viere tých druhých.“ S týmito slovami, ale aj s nádejou, že sa Boh cez nás môže dať spoznať mladým, sme my, spoločenstvo D...(celý článok)

Eva Voskárová
04.05.2013

V liturgii si dvakrát pripomíname, že Ježiš Kristus je svetlom sveta. Na Vianoce nás na to upozorňuje kométa a speb anjelov. Na Veľkonočnú vigíliu paškál a ranné zore vychádzajúc...(celý článok)

27.04.2013

Ste pracujúci človek a žijete v spoločnej domácnosti so svojimi ťažko zdravotne postihnutými príbuznými, o ktorých sa počas dňa nemá kto postarať? Alebo máte deti, ktoré už nena...(celý článok)

27.04.2013

Deň rodiny sa na celom svete pod záštitou Organizácie Spojených národov pripomína 15. mája. V Košiciach – v centre arcidiecézy i eparchie – sa bude tento významný deň sláviť u...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk