ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
18.09.2011

Saleziánski animátori sa Ťa pýtajú: „Máš chuť chodiť na stretká tento školský rok?“

Ty: „Áno, no ja som k Vám na stretká ešte nechodil a neviem, čo ...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
18.09.2011

Milé deti! Naposledy sme si rozprávali o pravidlách. Tak ako v živote platia určité pravidlá napr. cestnej premávky, slovenského pravopisu, pre kresťana je to 10 Božích prikázaní. M...(celý článok)

10.09.2011

Kde si doteraz pôsobil? (cesta ku kňazstvu)

Moja cesta ku kňazstvu? :) Keď som ešte nebol v seminári a všimol som si ...(celý článok)

Monika
10.09.2011
logo

Madrid! Mnohým z vás napadne len hlavné mesto Španielska, no pre mladých z celého sveta to bolo mesto stretnutia so Svätým otcom, ...(celý článok)

Stanislav Dugas
10.09.2011

V nedeľu 21. augusta bol Gaboltov už po deviatykrát hlavným mestom mužov. Mužov, ktorí majú zmysel aj pre Božie veci, ktorých každodenná modlitba, svätá omša ...(celý článok)

Anežka a Zuzana
10.09.2011

Voláme sa Anežka a Zuzana. Tento rok sme už po 4. krát mali možnosť zažiť 2 požehnané týždne počas letných prázdnin vo veľmi bohatej krajine...bohatej na úsmevy a vďačnosť. Za...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
10.09.2011

Milé deti! Školský rok je už v plnom prúde a my sa znovu môžeme stretávať na detských sv. omšiach každú stredu. V živote platia určité pravidlá, napr. cestnej premávky, slovensk...(celý článok)

Jana Ptaková
10.09.2011

20 detí z našej farnosti si môže povedať, že posledný augustový deň prežilo vo veľkom štýle. Nocovali na fare. 31.8. sme sa stretli na večernej sv. omši, ktorá bola jej oficiálny...(celý článok)

Účastníci SDM v Madride
04.09.2011
logo

Expedícia zo Svetových dní mládeže v Madride sa úspešne vrátila domov. Chcete vedieť ako bolo? Pozývame vás na prezentáciu tejto udalosti ich vlastnými očami, ušami, slovami... v piatok 9. 9. 2011 po večernej sv. omši vo veľkom kostole.

...(celý článok)
Iveta Šoltysová
04.09.2011

Už po minuloročnom tábore bol zadaný návrh na tému ďalšieho. A tak sme tento rok začali s prípravou Cesty okolo sveta. Spočiatku sme hľadali motív a vymýšľali príbeh, prečo by d...(celý článok)

Michal Hudák
04.09.2011

V dňoch 15. – 19. augusta sme sa my, mladí zo saleziánskeho strediska rozhodli prijať výzvu spoločne putovať – síce nie do Madridu, ale cez Čergovské pohorie. Cieľom tejto hrebeňo...(celý článok)

Veronika
04.09.2011

V druhý augustový týždeň, presne vtedy, keď konečne po niekoľkých dňoch prestalo pršať a nebo nám ukázalo svoju pravú modrú tvár, sa začalo v priestoroch saleziánskeho stredisk...(celý článok)

27.08.2011

Cirkevná ZŠ sv. Jána Krstiteľa, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Dom Júdov, Koinonia Ján Krstiteľ, Spolok sv. Vojtecha, ...

...(celý článok)
Eva Voskárová
27.08.2011

Dnes som sa zamyslela, Ján Krstiteľ, nad Tvojimi slovami, ktoré si povedal svojim učeníkom, keď sa pohoršovali nad Ježišom. Povedal si: „On musí rásť a mňa musí ubúdať.“ Aké...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
27.08.2011

Milé deti, končia prázdniny a o pár dní sa vrátite do školských lavíc. Aby ste celý nový školský rok prežili s pomocou a požehnaním Pána Ježiša, ponúkame možnosť prijať sv....(celý článok)

27.08.2011

Mladí, ktorí už majú 16 rokov alebo ich dovŕšia v najbližších 2 – 3 mesiacoch, sa môžu prihlásiť na prípravu na prijatie sviatosti birmovania. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť...(celý článok)

Eva Voskárová
14.08.2011

Čo všetko sa skrýva za Tvojím menom? Si plná protikladov:

- Panna a Matka

- najponíženejšia služobnica a Kráľovná neba a zeme

- najposlušnejšia žena ...(celý článok)

14.08.2011

oslavy patrocínia nášho kostola, farnosti a patróna mesta Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa

...(celý článok)
14.08.2011

Niečo o sebe a ako si sa dostal k saleziánom.

Narodil som sa 29. 2. 1960 v Považskej Bystrici. Vyrastal som v obci Malé Lednicev jednoduchej veriacej rodine.

...(celý článok)
kaplán Matúš Imrich
30.07.2011
logo

Už je tomu tak, že všetko nám asi ubieha akosi rýchlo. A tak sa nám nezadržateľne blíži aj v...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk