ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
teológ Aleš Opatrný
20.02.2010

Trpiaci človek potrebuje predovšetkým človeka...

Človeka načúvajúceho a chápajúceho, nie vševeda alebo skvelého humoristu. Nepotrebuje spravidla, aby mu jeho situáci...(celý článok)

Lívia Čekanová
20.02.2010

Prázdniny sa nemohli začať krajšie ako sústredením. Program bol veľmi pestrý. Rôzne hry, súťaže aj sánkovačka... Nechýbala ani rozprávka na dobrú noc, ktorú nám čítali naše ...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
20.02.2010

Milé deti,

aj v pôstnom období budeme sledovať naďalej kroky nášho afrického kamaráta, stále bližšie k Pánovi Ježišovi. A to isté máme robiť aj my cez pôst – chcie...(celý článok)

Veronika Zvijáková
13.02.2010

31. január nie je len posledným dňom prvého kalendárneho mesiaca, ale je to aj deň, kedy si celá saleziánska rodina pripomína smrť nášho dobrého dona Bosca, a zároveň jeho narodeni...(celý článok)

Mária Dobrovičová
13.02.2010

V dňoch 03. – 07. 02. 2010 sa 11 saleziánov spolupracovníkov z nášho sabinovského strediska zúčastnilo duchovných cvičení v Dome Mamy Margity v Drienici. Náš vzor, ktorý nám pon...(celý článok)

Mária Dobrovičová
13.02.2010

Inšpirovaní výzvou Svätého Otca Jána Pavla II.: „...aby sa každoročne vo všetkých krajinách slávil Deň života“ (Encyklika Evangelium Vitae), saleziáni spolupracovníci v...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
13.02.2010

Páter Augustín a náš malý kamarát sa vydali na dlhú cestu za biskupom. Keď sa v jeden večer utáborili, Páter Augustín pri obhliadke okolia našiel v lese v bezvedomí ležať ťažko ...(celý článok)

Jana Ptaková
13.02.2010

Hádam si už nevieme ani predstaviť fašiangy bez tradičného detského karnevalu v našej farnosti. Veď tento čas je ako stvorený pre zábavu, radosť, detský smiech a, samozrejme, kopec ...(celý článok)

Milan Supek, kaplán
13.02.2010

Niektorí z vás si určite spomínajú na slovenskú hardrockovú skupinu Tublatanka, ktorá šokovala hudobnú verejnosť v 80.-rokoch svojím prejavom aj imidžom. Drsní rockeri v krojoch. V ...(celý článok)

Ladislav Cichý, farár
06.02.2010

Drahí veriaci, prvýkrát od inštalovania temperovania do nášho kostola zažívame zimu (aká má byť) a teploty viac dní aj pod -15ºC. Predchádzajúce miernejšie zimy vlastne ešte neov...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
06.02.2010

Milé deti,

po dôležitej príprave nadišiel v našej dedine veľký deň. Slávnosť prvého svätého prijímania sa môže začať. Vo svätej omši sa deti zrieknu diabla a obnovi...(celý článok)

Spracovala A. Triščová
30.01.2010

31. január 1888 – dátum narodenia sa don Bosca pre nebo. O tomto výnimočnom človekovi ste už počuli nie raz a možno nie málo. Chcem vám ho však priblížiť trochu z inej stránky, a...(celý článok)

Marek Forgáč, duchovný správca UPC v Košiciach
30.01.2010

Milý duchovný otec, milí veriaci FARNOSTI V SABINOVE.

Dňa 24. januára 2010 vo Vašej farnosti slúžili sv. omše naši univerzitní kňazi o. Henrich Grejták a o. Jozef Kohut....(celý článok)

T.M.
30.01.2010

Povzbudení Tvojimi slovami: „Proste a bude vám dané“, opätovne prichádzame pred Teba a opätovne prosíme a prosíme veľa.

Prosíme za dobré vzťahy, za pokoj v našich rodi...(celý článok)

Pavol Strauss: Ecce homo
30.01.2010

Medzi Božou dokonalosťou a ľudskou biedou stojí kňaz.

Byť pravým kňazom je hrdinstvo. V závale všednosti ostať výnimočným, vystúpiť z radu priemernosti zna...(celý článok)

Martin Molčan, CZŠ 8.A
30.01.2010

Vedeli ste, ako sa postupne vyvíjala a učiteľským úradom Cirkvi potvrdzovala úcta k Panne Márii?

„Posvietili“ sme si na to s našimi ôsmakmi a tu sú naše zistenia:

<...(celý článok)
Matúš Imrich, kaplán
30.01.2010

Milé deti,

Pátra Augustína biskup v liste požiadal, aby sa na krátky čas vrátil späť. Najprv však chce deti pripraviť na prvé sväté prijímanie. Začal im teda hovoriť o ...(celý článok)

23.01.2010

Ježiš mal priam röntgenový pohľad. Videl až na dno sŕdc ľudí, ktorí za ním prišli a prosili o uzdravenie a pomoc. V evanjeliu Ježiš dokazuje, že rovnako pozná aj srdcia tých, kto...(celý článok)

Bc. Antónia Vojtková (CZŠ)
23.01.2010

Po vianočnej prestávke pokračujeme v predstavovaní voliteľných predmetov. Výtvarné spracovanie materiálu nadväzuje na povinný predmet výtvarná výchova, kde sa žiaci oboznamujú s t...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk