ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Ladislav Cichý
22.06.2013

Milí rodičia, tak ako vaše dieťa postupne rastie telesne aj mentálne, mal by rásť aj jeho vzťah k Bohu, o ktorý sa snažíte výchovou vo viere. Jej základom je každodenná (zvlášť ...(celý článok)

Saleziánska rodina
22.06.2013

Štefanská zábava, ktorú pravidelne organizujeme v zime, je veľmi obľúbenou akciou. Preto sme sa rozhodli usporiadať juniáles, ktorý bude rovnako kvalitnou zábavou pod vedením salezi...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
22.06.2013

Milé deti!

Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí, že bude mnoho trpieť. Prečo Ježiš chce, alebo musí trpieť? Je to preto, že Ježišov kríž je jedinou cestou pre našu z...(celý článok)

22.06.2013

Na záver šk. roka pozývame všetkých školákov na ďakovnú sv. omšu (Te Deum) v piatok, 28. júna 2013 o 8.00 hod. vo farskom kostole.

...(celý článok)
eRko animátori
22.06.2013

Pozývame všetky deti na spoločné popoludnie hier na záver šk. roka, ktoré sa uskutoční v piatok, 28. júna 2013 od 14.00 hod. v centre mesta (na Námestí slobody). ...(celý článok)

22.06.2013

Pozývame všetkých tretiakov – našich prvoprijímajúcich, na spoločné predprázdninové stretnutie v sobotu, 29. júna 2013 od 15.00 hod. v saleziánskom stredisku na Puškinovej u...(celý článok)

Jozef Mihok CSsR
15.06.2013

Pochádzam zo štyroch detí Ľubomíra a Anny Mihokových. Mám 26 rokov. Za odovzdanie daru viery vďačím mojím rodičom. Už v detstve som sa aktívne zapájal do života našej farnosti Mu...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
15.06.2013
Milé deti,

V dnešnom evanjeliu sme počuli, že Ježiš bol na návšteve u farizeja Šimona. Ako tak sedeli za stolom, prišla žena, ktorá mala mnoho hriechov. Všetci o tom vedeli. Ježi...(celý článok)

Saleziánske animátorky
15.06.2013

Pozor, pozor! Nasledujúca pozvánka je len pre dievčatá :)

Máš voľno 21. − 22. júna 2013 a nevieš, čo s ušetreným časom?

...(celý článok)
Martina Grochálová (pokračovanie)
08.06.2013

Detaily a prepojenosť s realitou

Pre deti vo veku 6 – 9 rokov, ktoré sa vedia sústrediť 10 – 20 minút, sú dô­ležité detaily. Ten istý príbeh im môžeme p...(celý článok)

Saleziánska rodina
08.06.2013

Tento rok sme mali všetci možnosť zúčastniť sa farských misií. Otcovia misionári nám viackrát prízvukovali, že misie sa nekončia ich odchodom. Práve naopak, vtedy by mali začať n...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
08.06.2013

Milé deti!

V piatok sme mali sviatok Božského Srdca Ježišovho.

Svätá Margita Mária Alacoque žila v rokoch 1647 − 1690. Bola rehoľnou sestrou a žila v kláštore ...(celý článok)

eRko animátori
08.06.2013

Čo sa stane, ak vypneme naše telky, počítače, notebooky, ... ? Zdá sa vám to trochu sci-fi? Niekoľkí sabinovskí odvážlivci hľadali a našli odpovede na tieto otázky :). Pomáhal ná...(celý článok)

Dionýz Takács
01.06.2013

Keď tieto riadky budete čítať, ja už budem na Duchovných cvičeniach vo Vysokých Tatrách. Skončila sa moja diakonská prax, 10 mesiacov ubehlo veľmi rýchlo. Aj touto cestou Vám chcem ...(celý článok)

01.06.2013

Z dôvodu ukončenia činnosti pracovníkov na aktivačné práce sú, žiaľ, obmedzené aj naše možnosti pomoci, preto bude od 3. júna 2013 príjem a výdaj potravín v charitnom centre na U...(celý článok)

01.06.2013

Tretiaci z CZŠ sv. Jána Krstiteľa sa veľmi tešili na stretnutie s Pánom v Eucharistii. Táto túžba sa naplnila 26. mája 2013 slávnosťou, ktorá bola vyvrcholením ich celoročnej príp...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
01.06.2013

Chlapci a dievčatá,

viacerí z vás už na 1. sv. prijímaní boli. Iní sa na to len pripravujú.

Práve v tomto období máme sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krv...(celý článok)

Martina Grochálová
01.06.2013

Ako priblížiť deťom Sväté písmo? Ako s nimi čítať biblické príbehy, aby ich neodradili či nevystrašili? Deti môžeme na Bibliu „predpripraviť“ tak, ako ich pripravujeme na to,...(celý článok)

Hana Šimčíková
25.05.2013

Odvážna, skromná, no silná modlitba dokáže zázraky, povedal Svätý Otec tento týždeň v homílii. Skonštatoval, že často aj tí, ktorí milujú Ježiša, vo svojej viere príliš ner...(celý článok)

25.05.2013

Zvukové nahrávky z marcových misií v našej farnosti sú už v predaji! Na dvoch CD nájdete všetky misijné príhovory v mp3 formáte a okrem toho ako BONUS aj FOTO prierez misií.

Žiadajte v sakristii kostola! Cena za komplet sadu je 6,-€

...(celý článok)
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk