ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Miroslav Novák
19.05.2012

So skratkou ZKSM sa niektorí z nás stretávajú pravidelne, iní menej často. Väčšina z nás ju mohla zachytiť pri koncoročnej sv. omši, pri ktorej nás p. dekan oboznámil, že vďaka t...(celý článok)

Michal Hudák
19.05.2012

Saleziánska rodina Vás pozýva na oslavu sviatku Panny Marie Pomocnice, v nedeľu 27.mája od 15:00 hod. v areáli saleziánskeho strediska. Deti čaká program plný hier a súťaží, rodičo...(celý článok)

Sue Kovalíková, CZŠ, 9.B
19.05.2012

V pätnáste májové, trochu upršané ráno, sme sa my deviataci z cirkevnej školy vybrali na výlet do Poľska. Smer našej cesty bol jasný: Krakow – Lagievniki a potom Oswienčim.

<...(celý článok)
19.05.2012

ZDRUŽENIE MLADÝCH UMELCOV V SABINOVE

Vás srdečne pozýva na pokračovanie

...(celý článok)
Juraj Vrábel
13.05.2012

Prečo staviate nový organ, keď starý hral? To je otázka, ktorú mi kladú naši veriaci. Odpoveď je jednoznačná. Organ, ktorý sme predali do mesta Vilnius, hral v dvoch, troch kombináci...(celý článok)

Luna :-)
13.05.2012

Piatok poobede, úplne nádherné počasie, naši začínajú hrať svoj prvý zápas proti Kanade a my cestujeme do Lurdovej, ehm... pardon Ludrovej. Malej a malebnej dedinky blízko Ružomberka...(celý článok)

Marianna Tarbajová, Laura Slaninková, Perpetua Palková, VI.A
13.05.2012

Všetci šiestaci CZŠ sv. Jána Krstiteľa boli v jednej chvíli veľmi zvedaví. Ich fantázia pracovala na plné obrátky, pretože si vôbec nevedeli predstaviť, ako to vyzerá v rádiu. Nap...(celý článok)

eRko animátori
05.05.2012

„Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.“ Ján Pavol II.

Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske, úcte a službe slabší...(celý článok)

eRko animátori
05.05.2012

Väčšina dospelých vie, čo pre človeka znamená prísť na nejaké pútnické miesto. Miesto, ktoré dýcha Božou milosťou, odpustením a láskou. Mariánska hora v Levoči medzi takéto m...(celý článok)

Milan Grečo
05.05.2012

Ako futbalista som reprezentoval Sabinov. Bol som na to hrdý a veľmi som sa tešil so spoluhráčmi, keď sme futbalový zápas vyhrali. Keď sme prehrali, boli sme smutní nie len my futbalist...(celý článok)

Yoe Kovalík (recenzia)
05.05.2012

Existuje len niekoľko veľmi dobrých režisérov, ktorí ukrývajú do svojich filmov veci, ktoré si po prezretí divák môže vziať k srdcu a popremýšľať nad nimi, nad životom, nad seb...(celý článok)

05.05.2012

Organizujeme autobusový zájazd na Púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakowe, ktorá sa uskutoční 12. mája.

Sú ešte voľné miesta. Záujemc...(celý článok)

Amos Tatranský
28.04.2012

Často posudzujeme a odsudzujeme, lebo nič iné nevieme. Je to naozaj to najľahšie.

Dovoľte niekoľko myšlienok na spomalenie posudzovania:

Neposudzuj lekára, ak si ešt...(celý článok)

CZŠ
28.04.2012

Na prelome mesiacov marec a apríl prebehli okresné kolá matematických súťaží, ktorých sa zúčastnili aj naši žiaci. Svojimi výsledkami nás nezahanbili, ale práve, naopak, prekvapil...(celý článok)

CZŠ
28.04.2012

Dňa 19.4.2012 sa uskutočnilo v Centre voľného času Radosť v Sabinove okresné kolo Biologickej olympiády, kategórie E. Aj naša škola mala zastúpenie v súťaži.

Anna Mária...(celý článok)

Annamária Smetanková VII.A, Jana Hužvárová VII.A
28.04.2012

Dňa 13.4.2012 sme mali na našej škole projektové vyučovanie ku Dňu vody, ktorý bol oficiálne vyhlásený na 22.3.2012.

Na všetkých žiakov čakali zaujímavé úlohy v trieda...(celý článok)

Žofia Sepešiová
28.04.2012

Francine Riversová nám v románe Vykúpená láska predkladá zložitý príbeh uzdravovania zraneného ľudského srdca. Na podklade romantického príbehu nám sprostredkúva biblické posols...(celý článok)

Peter Nákačka, riaditeľ KBD
21.04.2012

Svätý otec Benedikt XVI. v posynodálnej exhortácii Verbum Domini píše: „Spolu so synodálnymi otcami vyjadrujem vrúcnu túžbu, aby vypukla ,nová jar‘ väčšej lásky k Svätému pí...(celý článok)

mamy Mária a Soňa
21.04.2012

V dňoch od 16. 3. – 18. 3. 2012 sme sa my, členky stretnutí na modlitbách matiek (MM) zo Sabinova, zúčastnili veľkého stretnutia vo Svite, v rímsko-katolíckom kostole sv. Jozefa. Ziš...(celý článok)

Ladislav Cichý
14.04.2012

Relikvia sv. Cyrila, ktorá putuje po Slovensku pri príležitosti blížiaceho sa 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, zavíta do našej farnosti v budúcom týždni v...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk