ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Mladí zo saleziánskeho strediska
12.03.2011

Počas tohtoročných jarných prázdnin sme si v saleziánskom stredisku pripravili pre decká akčný týždeň plný rôznych výletov. Všetko to odštartoval pondelok, kedy sme sa vybrali po...(celý článok)

Barbora Pružinská, 7.B
12.03.2011

Na deň 7.2.2011 sa poniektorí siedmaci veľmi tešili. Bol to začiatok nášho lyžiarskeho výcviku. Keď sme prišli na Drienicu, všetci sme sa obuli do lyžiarok, dali sme si krátku rozcv...(celý článok)

Benedikt XVI. (skrátené)
06.03.2011

„Jeho rany vás uzdravili“ (1Pt 2, 24)

Drahí bratia a sestry!

Ešte nosím v srdci okamihy, keď som sa počas pastoračnej návštevy v Turíne mod...(celý článok)

Juraj Vrábel
06.03.2011

V stredu 13. mája 1981 popoludní na preplnenom vatikánskom námestí pred bazilikou sv. Petra štyridsaťtisícový zástup v radostnom vzrušení očakával príchod Svätého Otca. Všet...(celý článok)

Katarína Šimčíková, predseda OZ Samaritán
06.03.2011

V tomto roku si naše Občianske združenie po prvý krát dovoľuje osloviť Vás so žiadosťou o pomoc a podporu.

Zákon č. 595/2003 o daniach z príjmov umožňuje každej fyzick...(celý článok)

Spracoval Juraj Vrábel
26.02.2011

V rozhodných chvíľach stál pri Karolovi Wojtylovi kardinál Wyszynski, ktorý mu povedal: ,,Kľačiačky ťa uisťujem, že budeme duchovne pri tebe a budeme ťa posilňovať svojimi mod...(celý článok)

Jozef zo spoločenstva Dom Júdov
26.02.2011

Raz sa istý farizej pýtal Ježiša, ktoré prikázanie je najväčšie. On mu odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svoju mysľou....(celý článok)

mladí zo saleziánskeho strediska
26.02.2011

Pozývame všetky deti, mladých a aj všetkých, ktorí sú mladí duchom na výlety, ktoré sme si pre vás pripravili počas jarných prázdnin v našom saleziánskom stredisku. Každý deň p...(celý článok)

26.02.2011

Sviatosť pomazania chorých budeme udeľovať: v Jakubovanoch v utorok (1.3.), v Orkucanoch v stredu (2.3.), v Sabinove po prvom piatku v pondelok (7.3.). Kto chce prijať sviatosť pomaz...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
26.02.2011

Milé deti, minule sme si hovorili o tom, že každý z nás má patróna, ktorého dostal pri krste. No nielen my máme patrónov. Náš kostol je napr. zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi, na...(celý článok)

Benedikt XVI. (Spracoval Matúš Imrich)
19.02.2011

Možno aj vy sa stretávate s podobným názorom vo svojom okolí, a možno sa z času na čas objavuje aj vo vašom srdci. Počas Svetových dní mládeže v Madride si v batohu mladí nájdu aj knihu s názvom YouCat, čo je skratka z anglického Youth Cathechism, teda katechizmus pre mladých. ...(celý článok)

Spracoval Juraj Vrábel
19.02.2011

Dym z komína Sixtínskej kaplnky, ktorý je jediným spojivom konkláve s ostatným svetom počas voľby pápeža, sledujú nielen tisícové zástupy na Svätopeterskom námestí, ale aj m...(celý článok)

Veronika Bahnová
19.02.2011

Včera som si pozrela skutočný príbeh (Súdna sieň) o tom, ako sa manželka súdila s manželom o výživné a vysúdila 4800 euráčikov mesačne. Dalo by sa povedať, že kauza skončila s ...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
19.02.2011

Milé deti, minule bola reč o načich idoloch – slávnych osobnostiach, spevákoch, hercoch, ktorých obdivujeme, dnes sa zameriame na našich patrónov – svätcov, ktorých mená nosíme a ...(celý článok)

Gitka Nováková
12.02.2011

Keď po svojom zmŕtvychvstaní Ježiš vystúpil do neba, jeho učeníci sa podľa jeho pokynov vrátili do večeradla, aby tam v spoločnej modlitbe s P. Máriou čakali na príchod prisľúben...(celý článok)

Spracoval Juraj Vrábel
12.02.2011

V auguste 1978 zomrel mystický pápež Pavol VI., ktorý riadil a dokončil II. vatikánsky koncil. Kardinál Wojtyla sa o smrti pápeža dozvedel v Bieszczadach, kde trávil dovolenku. Spr...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
12.02.2011

Milé deti, určite máte nejakých obľúbených spevákov alebo hercov, športovcov alebo iné slávne osobnosti, ktorým by ste sa chceli podobať. Snažíte sa o nich získať zaujímavé inf...(celý článok)

Juraj Vrábel
05.02.2011

Rok pred menovaním za kardinála si Karol Wojtyla vyberá osobného tajomníka Stanislawa Dziwisza. V roku 1963 diakon Stanislav prijal kňazskú vysviacku z rúk svojho bývalého profesor...(celý článok)

05.02.2011

Pozývame všetkých, ktorí v Roku sv. Ondreja majú záujem o biblické témy a katechézy, aby prišli v budúcom týždni na ďalšie stretnutia: v Sabinove v pondelok alebo v stredu o 19.15 ...(celý článok)

CZŠ
05.02.2011

Náš farebný deň nastal 28.1.2011, teda v deň odovzdávania polročných vysvedčení. Táto skutočnosť sa podpísala asi aj pod vlastný výber farieb, ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk