ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Matúš Imrich, kaplán
17.04.2010

Milé deti,

v našej dedine nastáva zmena. Páter Augustín musí odísť a nahradí ho Páter Karol. S ním odchádza aj náš kamarát, ktorý ide za svojím snom – chce sa stať k...(celý článok)

Juraj Gabzdil
10.04.2010

Aj tento rok sa nám podarilo prežiť Veľkú noc priamo v srdci Ríma. Hneď po príchode vo večerných hodinách sme sa vybrali do Vatikánu vychutnať si pokojnú atmosféru, ktorú tento š...(celý článok)

Jozef Kovalík (CZŠ)
10.04.2010

31.marec 2010, posledný deň v škole pred veľkonočnými prázdninami, sme využili na prípravu našich sŕdc a životov na sviatky smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Zišli sme sa v n...(celý článok)

Mgr.Eva Antolová (CZŠ)
10.04.2010

V čase jarných prázdnin sa pod vedením otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika uskutočnila tradičná púť učiteľov Košickej arcidiecézy. Tentoraz viedla po stopách sv. apoštola Pavla,...(celý článok)

Farská charita
10.04.2010

Dňa 16. mája 2010 o 15:00 hod. sa v športovej hale na Komenského ulici uskutoční modlitbové stretnutie KRB za chorých a trpiacich. Preto Vás prosíme o modlitby za toto stretnutie...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
10.04.2010

Milé deti,

nášho kamaráta sme ešte nechali oddýchnuť a priblížili sme si trochu obdobie, ktoré prežívame, teda Veľkonočné obdobie. Jednoduchým príkladom je vetvička zl...(celý článok)

10.04.2010

16. máj 2010 - 7. Veľkonočná nedeľa

  • Cirkevná ZŠ 3.B
  • ZŠ 17. novembra 3.B ...(celý článok)
04.04.2010
aleluja


Nech zmŕtvychvstalý Kristus
– víťaz nad smrťou –
vnesie do každého srdca
...(celý článok)

Hana Šimčíková
04.04.2010

Ježiš žije – správa, ktorá sa storočiami nesie do celého sveta a prináša nádej, mení životy a osudy ľudí. Prežívame to na vlastnej koži a vnímame to aj v životoch týc...(celý článok)

Monika, Janka a Katka
04.04.2010

Kde bolo tam bolo, bol raz jeden pápež a mladí kresťania. Tomuto pápežovi veľmi záležalo na týchto mladých kresťanoch, a tak sa rozhodol s nimi stretnúť... Asi viete, kto bol ten p...(celý článok)

Božka
04.04.2010

My, ľudia, sme dosiahli pokrok vedy, vývoj techniky, obchodu, umenia. Toto všetko však bude mať význam iba vtedy, ak to materiálne a telesné bude oživované, posväcované Duchom.

<...(celý článok)
Ľubo Miškovič, diakon
27.03.2010

„Keď sa láska narodí, ... “ , spieva sa v jednej, možno nie až tak známej vianočnej piesni. A o Veľkej noci by sa azda mohlo spievať „keď sa život narodí.“

...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
27.03.2010

Milé deti,

výčitky svedomia Kezu veľmi trápia. Chce dokonca ujsť, lebo si myslí, že už mu nikto neodpustí. Na úteku však natrafí na kríž a sochu Panny Márie. Až tu si z...(celý článok)

sv. Ján Mária Vianney
20.03.2010

Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. (Jn 6, 4)

Keby sme sa narodili za čias prvých kresťanov, tak by sme videli, s akou svätou radosťou očakávali ...(celý článok)

Milan Supek
20.03.2010

Kvetná nedeľa sa už 24 rokov v Cirkvi slávi ako Svetový deň mládeže. Jej cieľom je pozývať mladých kresťanov k hlbšiemu spojeniu s Ježišom Kristom. Ján Pavol II., ktorý prinieso...(celý článok)

Jana Ptaková
20.03.2010

Deň počatého dieťaťa je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chceme šíriť úctu k životu od jeho počatia až po prirodzen...(celý článok)

Jana Ptaková
20.03.2010

Evelyn a Abdie! Dve zaujímavé mená dvoch pozoruhodných ľudí, ktoré nám ešte minulý týždeň nič nevraveli. Teraz však už vieme povedať, že Evelyn a Abdie sú dvaja Afričania, kto...(celý článok)

20.03.2010
peticia

Svoj hlas v prospech petície môžete odovzdať aj na web stránke changenet:

...(celý článok)

o. ThDr. Peter Borza, PhD., správca farnosti
20.03.2010
foto


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ ĽUTINA

Ľutina 133, 082 57 Ľutina
Tel. +421/51/4596 2...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
20.03.2010

Milé deti,

deti v dedine sa ďalej stretávajú na modlitbách so sestričkami. Avšak mladý chlapec Keza sa nemodlí rád. Všimne si to aj nový čarodejník, ktorý sa priblížil ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk