ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
28.07.2012

S hlbokým zármutkom v srdci a s vierou v zmŕtvychvstanie oznamujeme, že náš pán kostolník Andrej Goliáš odišiel do večnosti 27. júla 2012 vo veku 88 rokov. Zádušná svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude v utorok 31. júla 2012 o 10.00 hod. Modlitby pri zosnulom sa začnú o 9.00 hod. vo farskom kostole.

...(celý článok)
eRko animátori
28.07.2012

Trochu zvláštny pozdrav na dnešnú modernú dobu. Ale deti, ktoré chodia do táborov, môžu zažiť nezvyčajné a preniesť sa aj do dávneho Ríma za vlády cisára Nera. Tento nezabudnut...(celý článok)

Zuzana Matisovská
28.07.2012

Najväčšia sila – Boh je všemohúci. Stvoriteľ. Z ničoho spravil niečo, a to nie len hocičo, ako keď mama robí večeru napriek prázdnej chladničke a vašou jedinou podmienkou ...(celý článok)

Saleziánska rodina zo Sabinova :)
28.07.2012

Podporte svojím hlasom projekt, ktorý vylepší miesto, kde žijete.

Náš projekt:

Domka – Združenie salziánskej mládeže zo Sabinova sa snaží o skvalitnenie priesto...(celý článok)

Ladislav Cichý
14.07.2012

Pozývame záujemcov na exkurziu do organárskej dielne BIES v Hranovnici, kde sa vyrába náš nový organ, v nedeľu 22. júla 2012 popoludní. Pred niekoľkými dňami vyzeral takto... (na fot...(celý článok)

eRko animátori
14.07.2012

Je piatok 18:30. Tento piatok vôbec nie je obyčajný. Nie len preto, že slávime sviatok sv. Petra a Pavla. Opäť je tu posledný deň školy a s ním spojená Noc na fare. Stará známa akci...(celý článok)

14.07.2012

Aj tohto roku pre deti, ktoré ukončili 1. až 5. ročník ZŠ saleziánska rodina organizuje týždeň plný dobrodružstva, zážitkov a priateľstiev – prímestský letný tábor v termíne...(celý článok)

Zhováral sa Miloš Jaklovský
14.07.2012

Odkiaľ pochádzate?

Pochádzam zo Sečoviec, presnejšie z časti tohto mesta zvanej Albínov.

foto...(celý článok)
07.07.2012

1. Odkiaľ pochádzate a aká bola Vaša cesta ku kňazstvu?

Volám sa Juraj Sitarčík a narodil som sa v Košiciach. Vyrastal som v Prešove, kde som absolvoval stredoškolské...(celý článok)

Ladislav Cichý
30.06.2012

Od 1. júla odchádza po troch rokoch pôsobenia v našej farnosti kaplán Matúš Imrich do Ríma, kde sa bude venovať štúdiu Sv. Písma na Biblickom inštitúte. Ďakujeme za všetko, čomu ...(celý článok)

30.06.2012

Ako viete, v našej farnosti sa na prípravu na prijatie sviatosti birmovania, môžu prihlásiť mladí, keď dovŕšia 16 rokov. Aby sme mohli v septembri začať, prosím, aby sa počas leta p...(celý článok)

Zuzana Homzová
30.06.2012

Ako sa to všetko začalo?
Vo vesmíre ešte ani jedna hviezda nesvietila,
no myšlienka na vás už vtedy v Božej mysli žila.
Na túto Zem vás teda poslal ná...(celý článok)

rodičia
30.06.2012

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým organizátorom, účinkujúcim a tým ľuďom dobrej vôle, ktorí nás svojou účasťou na benefičnom koncerte T- Down podporili.

Vieme,...(celý článok)

Miloš Jaklovský
23.06.2012

Tu si môžeme položiť otázku: Čo sú piesne a načo slúžia? Pieseň je zhudobnená báseň. Každá báseň má nejakú pointu, poučenie alebo kritickosť. Každý autor nejakej básne m...(celý článok)

Rudo, ASC
23.06.2012

Všedný deň ako iné. Iný je až na sklonku dňa. Večer je svätá omša a po nej kňaz, ako každý štvrtok, vystavuje Sviatosť Oltárnu. Sám Spasiteľ sa nám ukazuje. Všetci pokľaknú...(celý článok)

Saleziánski mladí
23.06.2012

Pozývame mladých našej farnosti na víkendovú pešiu púť Sabinov – Levoča v termíne od 6. do 8. júla 2012. Vykroč spolu s nami za Pannou Máriou a vypros potrebné milo...(celý článok)

OZ Samaritán
23.06.2012

Členovia skupín S2G Band, Kapucíni & Stanley, deti zo zboru Cantabile, aj naše deti s pantomímou „Stvorenie sveta“ sa už zjednotili na príprave benefičného koncertu TauDown. Príďte...(celý článok)

Mária Schindlerová
23.06.2012

Kliniku spoločnosti Plánované rodičovstvo – najväčšieho poskytovateľa „služieb reprodukčného zdravia ženám“ – v meste Texas obkolesuje plot. Má chrániť slobodu voľby týc...(celý článok)

eRko animátori
22.06.2012

Milé deti!

Srdečne Vás pozývame na „Noc na fare“ z piatku 29.6. na sobotu 30.6. Zapisovať sa môžete stále na hárok v sakristii do stredy (27.6.) večera. Stretneme sa v pia...(celý článok)

CZŠ
16.06.2012
CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove Vás srdečne pozýva na slávnosť 20.výročia vzniku školy dňa 21. júna 2012...(celý článok)
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk