ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
04.12.2011

CZŠ sv.Jána Krstiteľa oznamuje, že v škole realizuje zber nepotrebného elektroodpadu (napr.staré mobily, rádia, fény, … jednoducho všetko, čo sa dá prinesť v taške). Uvedené elek...(celý článok)

Skupinka manželov Hrinovcov
04.12.2011

V našej skupinke birmovancov sme dali každému priestor, aby vyjadril svoj názor na prípravu, ktorá sa na viac-menej dva roky stala jeho súčasťou.

Zuzana Matisovská, Gabriela Križanová
26.11.2011

Zuzana Matisovská

Myslím, že spravidla môžeme povedať, že dĺžka prípravy odzrkadľuje dôležitosť toho, na čo sa pripravujeme. Dlhšie sa pripravujeme na dôležitú...(celý článok)

Blonďačik :)
26.11.2011

“ Zleteli orly z tatry, tiahnu na podolia...”

Aj sme ich zazreli, keď sme sa v stredu, my sabinovskí, orkucanskí a jakubovianskí miništranti na čele s pánom diakonom v...(celý článok)

Marek Veľas, kaplán
26.11.2011

Milé deti, k Vianociam iste patria aj „jasličky“ alebo „betlehem“ a v ňom býva nejedna postavička. V kostole budeme počas adventu pripravovať spoločný „betlehem“ a bude zále...(celý článok)

CZŠ, Mária Hudáková 9.B
26.11.2011

V rámci projektu First Lego League sme sa rozhodli zorganizovať „Mliečny deň“ na našej škole, ktorý sa uskutočnil 15.11.2011. Každá trieda dostala bojovú úlohu – musela preukáz...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva a OZ Samaritán
26.11.2011

Farská charita Božieho milosrdenstva a OZ Samaritán vyhlasuje vianočnú zbierku trvanlivých potravín (cestoviny, strukoviny, cukor, konzervy, zeleninu), ale aj maslo, mlieko (nako...(celý článok)

Céčka, prvá píšťala nového organu
20.11.2011

Som to naozaj ja, jedna z vyše 300 drevených píšťal Vášho budúceho organu. Mne sa dostalo tej cti, že som bola 31. októbra zhotoviteľom dovezená v celej svojej kráse, ale aj s mne pr...(celý článok)

Eva Burgrová
20.11.2011

Ak ste tam neboli, môžte ľutovať. Takú preplnenú sálu kultúrneho strediska v Sabinove som už dávno nezažila. A dúfam, že to pocítili aj naši účinkujúci kňazi, že nám nie sú ...(celý článok)

Miriam
20.11.2011

Tak ako mňa vychovávali moji rodičia, tak aj ja budem vychovávať svoje deti – často počuť z úst rodičov odpoveď na otázku o výchove. Ale odkiaľ vieš, že to bola naozaj správna ...(celý článok)

Saleziánska rodina
20.11.2011

Príprava na adventné obdobie začne spoločnou výrobou adventných vencov v piatok 25.11.2011 o 15:00 v saleziánskom stredisku. Stačí si priniesť sviečky, ozdoby podľa vlastných predst...(celý článok)

20.11.2011

Od nedele 13. novembra o 20.20 hod. si budete môcť na obrazovkách TV LUX pozrieť dlho očakávaný seriál FARA. Pôvodný televízny seriál z produkcie LUX communication humorným spôsobom ...(celý článok)

Ladislav Cichý
12.11.2011

Ponúkame možnosť zúčastniť sa na záverečných sláveniach Roka sv. Ondreja. Pre veriacich nášho Sabinovského dekanátu je určený utorok 29. 11. 2011. ...(celý článok)

12.11.2011

Od piatku začala duchovná príprava – novéna pred prijatím sviatosti birmovania. V budúcom týždni pokračuje každý deň až do soboty. Ďalší program pre birmovancov:

...(celý článok)
Maja Mervová
12.11.2011

Je sobota popoludní a Ty nevieš čo s nudou?

Máš dosť počítača a telky?

Cítiš v tele energiu, ktorú treba niekde vybiť?

Tak neváhaj a poď na popoludňa...(celý článok)

05.11.2011

Ako už býva zvykom pred každým udeľovaním sviatosti birmovania v našej farnosti, chceme sa na túto dôležitú udalosť v živote našich mladých bratov a sestier pripraviť modlitbou no...(celý článok)

05.11.2011

V nedeľu 13. novembra 2011 pozývame na popoludnie pre manželov, ktorí vychovávajú deti a tínedžerov...(celý článok)

05.11.2011

Ahoj! Čo robíš 25. decembra? Nič? Tak to poď radšej s nami ohlásiť radostnú zvesť, že sa nám Ježiško narodil! POĎ KOLEDOVAŤ! :) Zapíš sa na hárky pri východoch z kostola do 23.11.2011 a zažiješ skvelé kolednícke stretká a deň plný zážitkov.

...(celý článok)
05.11.2011

Nieže by nás „kňazovanie“ nebavilo, alebo nemáme, čo robiť, ale aj my, kňazi, máme svoje záľuby a nejako trávime svoj voľný čas. :) Navyše, „robiť hudbu“ v sebe zahŕňa n...(celý článok)

pk
30.10.2011

V dňoch 1. – 8. novembra môžeme získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, a to týmto spôsobom:

  1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na vš...(celý článok)
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk